Politikerna tar avstånd från sitt eget misslyckande

Har tagit del av kommunalrådens svar i frågan om den misslyckade hanteringen av en ny Returpunkt.

Insändare 23 juni 2021 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Kommunalråden: Vi ser fram emot besked från Nodra" NT 22/6

Jag noterar att politikerna i sitt svar återkommande hänvisar till ”bolaget Nodra AB”. Det känns som ett sätt att distansera sig från detta misslyckande. 

Nodra AB är kommunen, det vill säga ett helägt kommunalt bolag som styrs av våra politiker genom ägardirektiv och genom styrelsearbetet. Hur har styrelsearbetet skett och hur har denna viktiga fråga hanterats där? 

Ett mera rimligt sätt att se på frågan om en ny Returpunkt är att frågan berör hela den kommunala organisationen – inte bara ”bolaget Nodra AB”. Nodra har ingen egen outnyttjad kommunal mark i sin ägo, har inte kontakterna med privata fastighetsägare eller egen expertkompetens inom detaljplan och bygglov. 

Jag tycker kommunalråden kan svara på varför denna viktiga fråga inte bedrivits som ett ”kommungemensamt” projekt med ett tydligt mål att en ny Returpunkt ska finnas på plats innan den gamla stängs. 

Förslagsvis med deltagare från Nodra, Näringslivskontoret, Plankontoret, Bygglovskontoret och andra berörda förvaltningar och kanske med en politisk styrgrupp? 


Ämnen du kan följa
Flytten av Returpunkten

Svedahl om kritiken mot nya returpunkten: "Inte kommunens mest lyckade projekt"

Svedahl om kritiken mot nya returpunkten: "Inte kommunens mest lyckade projekt"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Insändare: Vem betalar dubbla kostnaden för flytt av Returpunkten?

Vem betalar dubbla kostnaden för flytt av Returpunkten?

Insändare: Oacceptabel hantering av skattemedel

Oacceptabel hantering av skattemedel

Insändare: Returpunkten ett ekonomiskt haveri

Returpunkten ett ekonomiskt haveri
Visa fler
Läs mer!
Affärsliv
Norrköping

Så många nya bostäder ska börja byggas i år ✔ Här är det största projektet ✔ Oväntad byggtrend i pandemins spår

Så många nya bostäder ska börja byggas i år ✔ Här är det största projektet ✔ Oväntad byggtrend i pandemins spår

Debatt: Är det positivt att Norrköping växer?

Är det positivt att Norrköping växer?

Insändare: Bygg en tunnel under Motala Ström

Bygg en tunnel under Motala Ström

Debatt: Norrköpings kommun är så mycket mer än själva tätorten

Norrköpings kommun är så mycket mer än själva tätorten
Affärsliv
Norrköping

Klart efter striden – de får bygga sin jättefastighet: "Vi kommer att fira"

Klart efter striden – de får bygga sin jättefastighet: "Vi kommer att fira"
Visa fler