Politikerna bidrar till minskad bildning och kultur

Det är beklämmande och skrämmande, att en Borgerlig samverkans politik verkar för försämrad bildning och kultur, något som är ett av samhällets fundament och bland det viktigaste i kristider.

Norrköpings kommun skulle bli en mönsterkommun genom att satsa mer pengar på att skapa fler individuella och gruppaktiviteter inom kulturområdet, skriver Helena Cimbritz, ordförande SON-vännerna.

Norrköpings kommun skulle bli en mönsterkommun genom att satsa mer pengar på att skapa fler individuella och gruppaktiviteter inom kulturområdet, skriver Helena Cimbritz, ordförande SON-vännerna.

Foto: Carolina Nilsson

Insändare2024-04-17 09:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrköpings kultur- och fritidsnämnd vill få en budget i balans genom att bland annat minska föreningsbidrag till publika uppdrag och höja avgifterna till Kulturskolan.

Förslaget att av 33 miljoner till föreningar, dra ner två miljoner till en miljon för publika arrangemang, känns obegripligt.

Kommunen torde ha bästa nyttan och PR av att föreningar söker bidrag för just publika ändamål. Dessutom gagnar det alla utövare av kulturell verksamhet.

För Kulturskolan är förslaget att höja avgifterna. Det drabbar alla men särskilt de barn, vars föräldrar inte stödjer sina barns önskemål och behov av fritidsaktiviteter som musik, konst, teater, film, orkester och körsång med mera samt de socioekonomiskt svaga i samhället.                                                                

Barn och ungdomar är en av kommunens viktigaste målgrupper för att skapa gemenskap, social integration, glädje, trygghet, kreativitet och därigenom bidra till barn och ungas utveckling, där likvärdighet och tillgänglighet för alla blir honnörsord.

Kommunen har problem att skapa trygghet för alla i Norrköping. Vi påminns ständigt om utsattheten och våldet i olika stadsdelar. Barn och ungdomar rekryteras in i kriminella gäng och unga pojkar har dödats.

Norrköpings kommun skulle bli en mönsterkommun genom att satsa mer pengar på att skapa fler individuella och gruppaktiviteter inom kulturområdet. Här behövs innovationer för fler konstnärliga uttryck och fler lärare med specialkompetens.

Låt alla skolbarn vara med i någon kulturell aktivitet, prova sig fram men samtidigt tydliggöra uthålligheten i deltagandet.

Några få kommer att bli professionella yrkesutövare men det stora flertalet kommer att bli bildade och goda vanliga samhällsmedborgare. Om kommunen tillsammans med skolan, kulturlivets föreningar, kulturinstitutionerna, eldsjälarna och de professionella frilansarna ger ekonomiska förutsättningar och andra resurser kommer Norrköpings kommun fortsatt skapa ett blomstrande kulturliv, öka tryggheten, bidra till ett gott renommé i Sverige och bli ett föredöme för andra kommuner. 

Att satsa på barn och ungdomar, att stärka kulturlivet, att lägga pengar på kultur och fritid, allt detta lönar sig idag, imorgon och långt in i framtiden. 

Det finns finansieringsmöjligheter. Kommunen subventionerar flygplatsen med cirka 30 miljoner kronor per år. Några av dessa miljoner skulle kunna ge barn- och ungdomsverksamheten just det, som den behöver – en aktiv och positiv fritid.