Plågsamt tvingas åka över guppet

Det blev ingen rondell i korsningen Gamla Övägen och Ektorpsgatan.

Insändare 3 november 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det blev bara gupp och osäkerhet om vem som ska köra först. Det hette att ambulansen är så tung att guppen ej kommer att uppfattas.
Ambulansen står kanske bara för cirka tio procent av transporterna till Vrinnevisjukhuset som har allvarliga problem/funktioner som påverkas av dessa gupp.
De övriga 90 procenten privatbilar till Vrinnevisjukhuset med lidande patienter som får uppleva otrolig smärta när de åker över dessa gupp.

Med förhoppning av att kommunens anställda inser problemet och gör förändring innan något allvarligt inträffar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa