Plågade villaägare kräver krafttag mot parkslide

Parkslide är en invasiv främmande art som noga beskrivits i Norrköpings kommuns handlingsplan för sådana arter från 2020. Vi kräver sedan många år att kommunen tar krafttag mot växten.

Vi vill gärna spara pengar åt kommunen genom att vi varje år knäcker skott som uppträder, men behöver hjälp av kommunen med rätt material skriver flera villaägare.

Vi vill gärna spara pengar åt kommunen genom att vi varje år knäcker skott som uppträder, men behöver hjälp av kommunen med rätt material skriver flera villaägare.

Foto: Rikard W Larsson

Insändare2021-07-28 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Asiatisk trädgårdsväxt - en plåga för villaägare" NT 30/5

"Kommunen svarar - vi ger inte upp kampen" NT 30/5

Från kommunens sida vill man inte göra något åt problemet. Som skäl anges att det ännu inte finns något lagkrav på kommunen att vidta någon åtgärd. Det finns dock ett EU-direktiv som skall följas. En svensk förordning ålägger sedan 2019 markägare ansvar att undvika att gynna eller sprida invasiva arter som parkslide, och ett nytt lagförslag väntas komma år. 

”Jag vet att det kan tolkas som att vi ger upp kampen mot parkslide" säger gruppledaren för parkdrift och naturvård Jakob Åhlander i NT-artikeln.

Kommunen upplät under en följd av år sin mark mellan Egnahemsgatan och Vrinnevigatan till kolonilotter. Där fanns parkslide, som hölls nere när kolonilotterna ersatts av gräsmark som klipptes flera gånger årligen. 

Kommunen har av miljöskäl främjat fjärrvärme. Rör för fjärrvärme grävdes därför ner i det nämnda fältet söder om villatomter på Egnahemsgatan. Därigenom spreds parkslide på kommunens mark in mot villaträdgårdarna. Som beskrivs i kommunens handlingsplan innebär detta att rötter från parkslide kan ta sig in på våra tomter, bland annat via fjärrvärmeledningar. 

Vi är rädda om våra uppvuxna trädgårdar, och oroliga för villorna och uthusen. Detta har vi i många år på olika sätt försökt påtala för kommunen. Gensvaret har mest varit dröjande och undvikande. I NT-artikeln efterlyses dock dialog med villaägarna. Bra!

I artikeln nämns den dyraste och mest tidskrävande metoden för bekämpning av parkslide som beskrivs i kommunens handlingsplan för invasiva främmande arter. Den dyra men beprövade metoden är sanering genom grävning, att spärra av det drabbade området, gräva upp rötterna på djupet och minst tre meter utanför den av parkslide bevuxna ytan, forsla bort jord till deponi, täcka med särskild ljustät väv och följa upp resultatet.

Naturligtvis vore vi tacksamma för radikalt avlägsnande av parkslide med rötter på fackmässigt sätt, och för installation av rotbarriär enligt handlingsplanen (eftersom parkslide invaderat norrut från kommunens mark och nu växer bara centimetrar från våra tomter). Det vore den bästa lösningen, med tanke på risken för invasion av vår mark och våra byggnader, bland annat längs fjärrvärmerör. Men vi har ett kompromissförslag i syfte att få igång dialog och snar praktisk handling från kommunen.

Knäck & täck är en nyare, betydligt billigare metod för kontroll av parkslide.Den beskrivs i handlingsplanen, sidorna 14–15. ”Skotten knäcks vid roten, så att hela skottet släpper från marken. Beståndet täcks därefter med duk med en buffert på minst tre meter runt beståndet”. 

Eftersom nedfallna stjälkar kan slå rot behöver de transporteras bort på ett sätt som inte ökar risk för spridning. Täckduken, som inte är särskilt mycket dyrare än vanlig markduk, bör vara kvar i minst 20 år på platsen, och bör därför hållas på plats med hjälp av till exempel grus.

Vi vill gärna spara pengar åt kommunen genom att vi varje år knäcker skott som uppträder, men behöver hjälp av kommunen med rätt material (duk, tejp, förslutbara säckar för borttransport av gröna växtdelar) och med borttransport av säckar med innehåll. Därför vill vi nu omgående se en konkret tidsplan för leverans av duk, tejp och säckar samt datum för bortforsling av säckar.