Personalens inflytande begränsas kraftigt

Vård- och omsorgsnämndens nye ordförande Patrik Palm (M) (bilden) har kraftigt begränsat personalens insyn i verksamheten, anser personalföreträdarna i vård- och omsorgsnämnden. Arkivbild.
Vård- och omsorgsnämndens nye ordförande Patrik Palm (M) (bilden) har kraftigt begränsat personalens insyn i verksamheten, anser personalföreträdarna i vård- och omsorgsnämnden. Arkivbild.

Vad har egentligen Moderaterna och Borgerlig samverkan för syn på sin personal?

Insändare 4 maj 2023 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En klok beslutsfattare lyssnar på hela sin verksamhet och inte bara sin ledning. Det är inte alltid tjänstemännen i ledande positioner ser samma sak som personalen ute i verksamheterna, och vice versa, men för att vi ute i verksamheten ska kunna bidra med vårat perspektiv krävs insyn.

En insyn som nu kraftigt begränsats av Vård- och omsorgsnämndens nye ordförande Patrik Palm (M).

 

Som personalföreträdare i Norrköpings kommun har vi med stöd av kommunallagen tidigare bjudits in att delta under alla delar av Vård- och omsorgsnämndens sammanträden som berör personalen och som inte handlar om avtal eller myndighetsutövning mot enskild. Vi har känt oss välkomna och Andreas Bohlin (S), som var nämndens tidigare ordförande, har alltid varit intresserad av att ta del av våra synpunkter.

Inte heller under Olle Vikmångs tid var det några problem att få delta vid nämndens sammanträden. Men nu har Patrik Palm beslutat att vi i princip bara får delta under punkter som berör budget och ekonomi. 

 I kommunallagen står att personalföreträdare har närvarorätt när frågor som berör förhållandet mellan kommunen och oss anställda ska behandlas, så det går att ifrågasätta om det alls var lagligt att stänga oss ute från diskussionerna om uppdragsplan och riskbedömningar på senaste nämnden. Men framförallt sänder agerandet en tydlig signal till oss i personalen, nämligen att Patrik Palm och Moderaterna inte är det minsta intresserade av oss eller våra synpunkter.

Personalföreträdare i Vård och omsorgsnämnden, Birgitta och Lotta

 

Svar direkt

Tack för möjligheten att reda ut missförstånden!

Jag har inte fattat några av de beslut ni påstår och hade ni bara berättat att ni ville delta på fler ärenden så hade ni fått det. Det är synd att insändaren bygger på missförstånd och att ni utifrån dem sedan tillskriver mig och mitt parti negativa egenskaper, inget stämmer med verkligheten.

 

Jag har förstått att ni tidigare bjudits in att delta under hela nämndsammanträdet. Detta ändrades i februari när dåvarande vård- och omsorgsdirektör i samband med ett samverkansmöte med er informerade om att riktlinjen som styr deltagande i nämnden skulle tillämpas mer formellt. Protokoll från mötet visar inte att någon från er framförde synpunkter kring förändringen. Detta hanterades, och har sedan praktiskt fortsatt att hanteras, av tjänstemän. Inga personalföreträdare har fram tills nu flaggat för att de upplever det problematiskt och inte heller någon politiker har reagerat på förändringen förens efter de ärenden ni nämner hade diskuterats.

 

Direkt efter att dessa ärenden uppmärksammades bestämdes att vi ska prata om det hela gemensamt för att lösa detta. Alla tycker som ni att det är viktigt att ha med personalen ute i verksamheterna, både för att ni ska ha nödvändig insyn och för att vi ska kunna få ta del av era synpunkter. Jag har redan nu sett till att i nästa inbjudan kommer det framgå att vill ni vara med på fler punkter än de föreslagna så är det bara säga till så fixar vi det.

 

Jag träffar gärna alla personalföreträdare för att hitta ett förhållningssätt som är bra för alla.

Patrik Palm (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden

 

Texten har uppdaterats 20230504 17:20


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa