Pensionärer vågar inte gå ut på knöliga och hala gator

För dålig halkbekämpning och snöröjning på gång- och cykelvägarna tycker representanter för flera pensionärsorganisationer.
För dålig halkbekämpning och snöröjning på gång- och cykelvägarna tycker representanter för flera pensionärsorganisationer.

Tekniska nämnden har beslutat att avstå en delhalkbekämpning av gång-och cykelbanor av besparingsskäl.

Insändare 14 februari 2021 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett beslut som vi i pensionärsorganisationerna tycker är mycket feltänkt i dagens situation då all verksamhet är inställd på grund av pandemin.

Den enda ljuspunkten är promenader då vi kan umgås på avstånd. Att kunna gå ut i solskenet, när snön gnistrar ger livsglädje. Men många vågar inte gå ut för gångbanorna är inte bara hala utan knöliga och ojämna och rent livsfarliga på många ställen. Därtill är det inte skottat i gatukorsningarna utan där är det en isvall som skall forceras.

Ensamhet och isolering har varit svårt för många äldre det gångna året. Därför är det viktigt att vi kan gå en promenad och inte hindras av obefintlig snöröjning. 

Ämnen du kan följa