Pendlarparkeringen behövs nu - inte sen

Nu när busslinjen på Strandvägen lagts ner är vi som bor där tvungna att ta bilen, cykla eller gå till Åby eller Krokek för att kunna pendla med buss till jobbet.

I juni lades busslinjen på Strandvägen ned.

I juni lades busslinjen på Strandvägen ned.

Foto: Joakim Blomqvist

Insändare2022-10-27 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Beträffande Åby är frågan: - var ska vi som har bil ställa den? Läste i NT att det finns en plan för en pendlarparkering i Åby men att den inte är prioriterad på flera år .

När Östgötatrafiken/Regionen tar bort möjligheten att åka buss från Strandvägen borde kommunen ta ansvar för att ordna detta nu. Inte om flera år.

Gränsande till den lilla parkeringen i Åby centrum mitt emot Coop-parkeringen och återvinningsstationen finns ett grönområde. Vem äger tomten ? Tänk om denna yta skulle kunna införlivas med parkeringen för att få fler platser. 

En önskan är också att kommunen ser över anvisningen på nämnda parkering. I dagsläget får man parkera dygnet runt.

Tillåt parkering förslagsvis mellan 06.00-22.00. Då har vi som pendlar kanske större chans att få en plats på parkeringen också.

Bekymrad pendlare

Svar direkt

Vi är medvetna om situationen för boende på Strandvägen och förstår behovet av bra pendlarparkeringar.

I östra Krokek har Norrköpings kommun anordnat en yta för pendlare vid hållplats Sandviken Krokek, och sedan tidigare finns även pendlarparkering vid Kolmårdens station och vid Strömsfors. För de resenärer som kan ta bilen till norra delarna av Norrköping så finns en samåkningsparkering vid Trafikplats Ingelsta och en infartsparkering vid anslutning till hållplats Koppargatan 30.

På uppdrag av Region Östergötland utreder Östgötatrafiken tillsammans med Norrköpings kommun och övriga kommuner i regionen framtida behov av pendlarparkering. I uppdraget ingår även att utreda ansvarsförhållanden för byggnation, drift och underhåll samt finansiering av nya anläggningar, och även vissa funktionskrav på parkeringarna. 

Norrköpings kommun avvaktar utredningens resultat innan nya pendlarparkeringar anläggs. Regleringen på parkeringsytan vid återvinningsstationen i Åby kan dock komma att ses över tidigare med mål att främja kollektivtrafikpendlare.

Henrik Fahlbeck
Trafikplanerare