Oenighet om äldre tvingas flytta till Norrköping eller inte

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Patrik Palm (M) ställs till svars av Centerpartiet angående äldreboenden i Skärblacka och besvarar kritiken.

Christian Widlund (C), oppositionsråd, Ing-Britt Forslund, boende Skärblacka som startade namninsamlingen, Kerstin Sjöberg (C) ledamot vård- och omsorgsnämnden, samt Kaj Andersson (C) ledamot kommunfullmäktige, vid träffen dit Patrik Palm (M) var inbjuden.

Christian Widlund (C), oppositionsråd, Ing-Britt Forslund, boende Skärblacka som startade namninsamlingen, Kerstin Sjöberg (C) ledamot vård- och omsorgsnämnden, samt Kaj Andersson (C) ledamot kommunfullmäktige, vid träffen dit Patrik Palm (M) var inbjuden.

Foto: Michael Bercu

Insändare2024-05-18 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kokar av besvikelse och engagemang i Skärblacka! Där har samlats in drygt 1 400 namnunderskrifter, i protest mot att SÄBO-platser försvinner. 

undefined
Vid en träff i förvaltningshuset Rosen var Patrik Palm inbjuden för att ta emot listorna med namnunderskrifterna.

Vid en träff i förvaltningshuset Rosen den 29 april var kommunalrådet Patrik Palm (M) inbjuden för att ta emot listorna med namnunderskrifterna. Men han dök inte upp. Skärblackabon Ing-Britt Forslund var dock där och hon kunde för Folkbladet och P4 Östergötland berätta om missnöjet som är utbrett på orten. Hon beskrev hur lätt det var att få Skärblackaborna att skriva under listorna. Det är ingen som vill flytta in till Norrköping för att bo på omsorgsboende, var budskapet. 

Bakgrunden till missnöjet är att Hallegården med 26 SÄBO-platser är utdömt och förväntas läggas ned senast 2027. På Centerpartiets initiativ har kommunen gjort en utredning om var det skulle vara möjligt att bygga ett nytt boende som ersättning. Utredningen är presenterad för vård- och omsorgsnämnden i december 2022 samt oktober 2023 men inget beslut om att bygga nytt är taget. 

I Skärblacka finns idag två omsorgsboenden: Vickelbygården med 65 platser och Hallegården med 26 platser. Konsekvensen av detta icke-beslut är att det inte kommer finnas något ersättningsboende i Skärblacka. De som är i behov av omsorgsboende och inte får plats på Vickelbygården kommer behöva flytta till de centrala delarna av Norrköping. 

undefined
Infarten till Skärblacka.

Det är detta som protesterna gäller. Man kan tycka som en Sverigedemokrat uttryckte det från talarstolen i kommunfullmäktige att ”när man blir äldre och bor på landsbygden ska man vara tacksam för att det finns en boplats om den så ligger i staden”. Men det är en syn som Skärblackaborna inte delar. Man förväntar sig att för de skattepengar man betalar ska man kunna få offentlig service på den ort man har bosatt sig. 

Att Patrik Palm inte dök upp på träffen för att ta emot namnlistorna förklarar han i en artikel i Folkbladet med att han ville prata med Skärblackaborna och att han inte visste att det skulle finnas någon Skärblackabo med på träffen. Patrik Palm fick en inbjudan av oss i Centerpartiet. 

Dagarna före fick han veta att vår ambition var att ha med en Skärblackabo på träffen. Även om Patrik var osäker och haft något intresse, hade han tagit sig till lokalen där vi var. Han befann sig ändå i samma hus. 

Men frågan är Patrik, om du vill prata med Skärblackaborna; vilket är ditt budskap? Vart ska de ta vägen när Hallegården lagts ned och Vickelbygården är full?

Christian Widlund (C), Kerstin Sjöberg (C) och Kay Andersson (C)

Svar direkt

Jag förstår att det uppstår en oro i Skärblacka när ett av våra äldreboenden måste läggas ner på grund av att byggnaden är utdömd. Jag både uppskattar och delar det engagemang som finns för att ingen av de äldre från området mot sin vilja ska behöva flytta därifrån i samband med det hela.

Däremot är det djupt beklagligt att Centerpartiet genom lögner och fultolkningar exploaterar och eldar på den oro som finns i Skärblacka. Även om jag uppskattar de samtal jag haft med Skärblackabor där jag fått möjlighet att lugna deras oro genom att förklara att ingen från Skärblacka borde behöva flytta vid nedläggningen är det sorgligt att en anledning till deras oro är centerns lögner.

Centern beklagar sig över att jag inte dök upp på en pressträff de hade och tyvärr fortsätter de även här att ljuga om omständigheterna. Utan att fastna i tjafs kan jag tydligt säga att för mig är det Skärblacka, dess invånare och service som är viktigt och med respekt för Skärblackaborna vill jag motta namninsamlingen från dem. Jag kan lika tydligt säga att jag inte alls har lika stort engagemang för att delta på Centerpartiets pressträffar.

undefined
Utan att fastna i tjafs kan jag tydligt säga att för mig är det Skärblacka, dess invånare och service som är viktigt och med respekt för Skärblackaborna vill jag motta namninsamlingen från dem, skriver Patrik Palm (M) vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Det pågår en stor diskussion om hur desinformation rubbar tilliten i samhället, tyvärr ser vi nu här i Norrköping hur Centerns lögner sprider sig så att till exempel även Kolmårdens Byggemenskap blir oroliga och förbannande. När de läser Centern påståenden om att jag vill centralisera all service blir de med rätta arga, problemet är att det de fått till sig från Centern är lögn. Vi har ett allvarligt problem när ett parti genom lögner sprider oro, skapar ilska och splittring.

Men om vi släpper de felaktigheter som spridits kan jag berätta lite om hur det faktiskt ser ut. Om vi börjar med situationen i Skärblacka är det som så att det nu finns 91 SÄBO-platser på våra boenden där. På dem bor det endast 36 personer från Skärblacka med omnejd. Framöver kommer det finnas kvar 65 platser, även då kommer det alltså finnas gott om plats för alla som är från området. Det enda som behöver göras är att de sex personer som bor på det boende som ska läggas ner får plats på det boende som kommer vara kvar.  

Gällande artikeln från Kolmårdens Byggemenskap instämmer jag i allt som tas upp gällande vikten av service i hela kommunen och möjligheten att leva och bo kvar på landsbygden. De initiativ gällande hyreslägenheter, digital lanthandel och boenden för äldre som beskrivs är alla bra saker som jag ser positivt på. På samma sätt som jag gärna samtalar med Skärblackaborna besöker jag gärna er och hör mer om ert arbete.

Gällande både äldreomsorgen och våra ytterområden vill jag passa på att berätta att även om det nu inte behövs fler äldreboenden kan jag tänka mig nya satsningar framöver som jag tror kan passa extra bra utanför innerstaden. Vi saknar ett mellanboende, tänk en boendeform för den som behöver hemtjänst men som inte längre upplever att det är tryggt att bo kvar i sitt vanliga boende. 

Där skulle personer kunna bo i egna anpassade lägenheter, få hjälp av hemtjänsten och även ha tillgång till social samvaro via en träffpunkt som erbjuder luncher, olika aktiviteter och gemenskap. Man skulle kunna bo där med sin respektive istället för att skiljas åt.

Det går att kombinera det med att det i samma hus finns SÄBO-platser, den dag man skulle behöva flytta till en sådan plats skulle övergången vara trygg och enkel. Vi är inte framme med den här frågan ännu men jag hoppas kunna återkomma kring det hela och som sagt tror jag det kan passa extra bra i ytterområden.

 Patrik Palm (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden