Låt ögonmottagningen vara kvar i Norrköping

Återigen hotas en mottagning vid Vrinnevisjukhuset. Senast var det akuten som skulle stänga och flyttas till Linköping. Nu är det ögonmottagningen som kan komma att avvecklas och hamna i Linköping.

Vården som ges privat håller säkert god kvalitet. Men flera patientgrupper välkomnas inte och flera sjukdomstillstånd kan inte behandlas av den privata kliniken, skriver signaturen Ögonpatient.

Vården som ges privat håller säkert god kvalitet. Men flera patientgrupper välkomnas inte och flera sjukdomstillstånd kan inte behandlas av den privata kliniken, skriver signaturen Ögonpatient.

Foto: Ida Ling Flanagan

Insändare2024-03-30 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Östra delen av länet har Vrinnevisjukhuset som sitt länssjukhus. Upptagningsområdet har mer än 185 000 invånare. Sjukhusets största kliniker är akuten och ögonmottagningen. 

Varje dag tar dessa mottagningar emot hundratals patienter. En nedläggning av ögonmottagningen innebär stora problem för ögonpatienterna. Betydligt sämre tillgänglighet, men även ökade kostnader i form av resekostnader, förlorad arbetsinkomst etcetera. Sjukhuset blir även nedgraderat som ett fullvärdigt länssjukhus.

Många ögonsjukdomar är åldersrelaterade. Patienterna är ofta äldre och sköra och kan redan idag ha svårt att ta sig till ögonmottagningen. Att då återkommande tvingas resa fram och tillbaka till Linköping kan för många bli ett problem.

För bara några år sedan fick ögonmottagningen helt nya och specialanpassade operationslokaler. Inom något år är det planerat att mottagningen på Kungsgatan ska flytta tillbaka till sjukhuset. Under lång tid har ögonpersonal deltagit i olika projektgrupper för att skräddarsy de nya lokalerna. Ett arbete som kan ha varit helt bortkastat.

Den privata ögonklinik som idag finns i Norrköping är inte något alternativ till sjukhusets ögonmottagning. Vården som ges privat håller säkert god kvalitet. Men flera patientgrupper välkomnas inte och flera sjukdomstillstånd kan inte behandlas av den privata kliniken.

Komplicerade ögonåkommor som kräver långa utredningstider hänvisas ofta till sjukhusets ögonmottagning. Vårdvalet som är ett politiskt fattad beslut, ger privata aktörer möjlighet att bedriva sjukvård. Kostnaden för vård som ges är skattefinansierad. 

Vårdvalet kan upphävas av en ny politisk majoritet. Då försvinner de privata aktörerna och östra länsdelen skulle då kunna bli helt utan ögonsjukvård. I Stockholm har de styrande återkallat vårdvalstillstånd för fem olika privata vårdgivare

Nu är det viktigt att politiker och allmänhet kraftfullt protesterar mot planerna att avveckla och flytta ögonmottagningen till Linköping.