På vilket sätt vill partierna lyfta skolan?

Livet är inte rättvist – därför måste skolan vara det. I dagarna började runt 100 000 elever årskurs 1 och därtill är det snart Skolans dag.

Vilka satsningar är partierna i Norrköping beredda på att göra för att vi lärare ska kunna fokusera på kärnuppdraget, undervisningen? frågar Niclas Sjöström, Lärarnas Riksförbund och Heikki Bodsunder, Lärarförbundet.

Vilka satsningar är partierna i Norrköping beredda på att göra för att vi lärare ska kunna fokusera på kärnuppdraget, undervisningen? frågar Niclas Sjöström, Lärarnas Riksförbund och Heikki Bodsunder, Lärarförbundet.

Foto: TT

Insändare2022-08-28 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En dag instiftad för att sätta fokus på skolan och uppmärksamma de insatser som görs där varje dag. 
Men det är också dags att påminna politikerna om att många viktiga frågor fortfarande väntar på sin lösning. Vi i lärarfacken, som snart samlas i Sveriges Lärare, ställer frågor till de skolansvariga i Norrköpings kommun – och vi kräver svar före valet.

 

Snart är det dags för kommunal, region- och riksdagsval. Vi undrar vad ansvariga politiker tänker göra för att lyfta skolan? Vilka satsningar är partierna i Norrköping beredda på att göra för att vi lärare ska kunna fokusera på kärnuppdraget, undervisningen?

 

Lärarbristen kvarstår och leder till att arbetsgivarna fortsätter att anställa obehöriga i skolan, vilket inte stärker kvalitén i undervisningen. Ett annat hot mot läraryrket, både vad gäller yrkets attraktivitet och lärarnas hälsa, är arbetsbelastningen. Det drabbar i förlängningen eleverna och hela utbildningens kvalitet. För detta behövs akuta lösningar.

Vad gör politikerna i kommunen konkret för att öka läraryrkets attraktivitet? Hur ser satsningarna på lön, kompetensutveckling och karriärmöjligheter ut? 

Vilka är partiernas övriga förslag för att just Norrköpings kommun ska nå Sveriges högsta utbildningskvalitet? Det borde vara det självklara målet för alla skolansvariga att sträva mot! 

Här i kommunen kräver vi särskilt att det görs satsningar för att öka andelen lärare. I dagsläget är mer än 30 procent av lärarna i grundskolan obehöriga, en fullständigt oacceptabel siffra. Ska Norrköping kunna fortsätta växa måste andelen behöriga lärare och därigenom kvaliteten i skolan öka. Därför måste Norrköping kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner, goda förutsättningar och en god arbetsmiljö för lärare.  


Den svenska skolan slår år efter år ut var tredje elev. Det är ett stort politiskt misslyckande och ett tydligt exempel på att den svenska skolans kompensatoriska uppdrag inte fungerar. Varför ger inte alla landets skolor alla elever samma chans? Det krävs starka grepp för att förbättra skolans lik­värdig­het.