Ostlänkens påverkan på vår vattentäkt är stor

Trafikverket har fram tills för några månader sedan förbisett att brevledes kalla till samråd med Stubbetorps Vattenförening som har en vattendom vilken måste åtföljas på den stora grundvattentäkten Stubbetorp / Halsbråten.

Hur många fler som är berörda av Ostlänken och vattnet som Trafikverket inte kallat till samråd brevledes är svårt att uppskatta men det är många, skriver insändarskribenten.

Hur många fler som är berörda av Ostlänken och vattnet som Trafikverket inte kallat till samråd brevledes är svårt att uppskatta men det är många, skriver insändarskribenten.

Foto: Artem Furman/Mostphotos

Insändare2023-06-19 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Tunnel byggs för att kunna skona känsliga naturmiljöer" NT 16/6

Hur många fler som är berörda av Ostlänken och vattnet som Trafikverket inte kallat till samråd brevledes är svårt att uppskatta men det är många. 

Att Stubbetorps Vattenförening under alla år inte blivit kallade till något samråd uppdagades för ett år sedan då vi samtidigt berättade för Trafikverket att grundvattentäkten Stubbetorp Halsbråten försörjer 5.000 personer, 1 Vårdcentral, äldreboende, två matbutiker, flera företag och Kolmårdens Djurpark med vatten, vilket då var en nyhet för Trafikverket. 

På Trafikverket är det svårt att hitta relevanta dokument men jag lyckades hitta ett dokument vid namn Bortvalt tunnelalternativ där Trafikverket skrev att denna vattentäkt försörjer endast Strömsfors så jag förstår nu den uppriktiga förvåningen när jag för lite drygt ett år sedan berättade hur många som är beroende av denna vattentäkt. 

Trafikverket följer inte EU:s vatten direktiv 2000/60/EG punkt 14 då jag tror att väldigt få om ens någon av de som är beroende av vattnet har blivit personligen kallade. När Stubbetorps Vattenförening kallades till en timmes Skype samråd med Trafikverket insåg vi snabbt att vi kan inte ansvara för alla som är beroende av denna vattentäkt och krävde därför ett på platssamråd med alla som är berörda av vattnet vilket Trafikverket nekade till. 

Trafikverket följer även inte samma Vattendirektiv men nu under punkt 13 när man inte tagit med tillrinningen till denna vattentäkt. Vattentäkten försörjer så många kunder att Trafikverket bör använda sig av försiktighetsprincipen och se till att en miljömedicinsk utredning görs på skärningen och stenkrossupplaget som planeras över tillrinningen till den stora och viktiga grundvattentäkten Stubbetorp Halsbråten. 

Tilläggas kan att enligt Trafikverket själva så kommer Kolmårdens Station att läggas ner, enligt en rapport granskad och godkänd av Trafikverket 2021-11-30.