Ostlänken innebär förstörd natur och boendemiljö

Hoppet om Ostlänkens förverkligande lever vidare hos samtliga partier i kommunen.

"Det finns ingen vettig anledning att satsa alla dessa miljarder och förstöra natur och boendemiljö för så många bara för ett begränsat antal resenärer ska ta sig till och från Stockholm några minuter snabbare", skriver debattören om Ostänken.

"Det finns ingen vettig anledning att satsa alla dessa miljarder och förstöra natur och boendemiljö för så många bara för ett begränsat antal resenärer ska ta sig till och från Stockholm några minuter snabbare", skriver debattören om Ostänken.

Foto: Jeppe Gustafsson

Insändare2022-07-08 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det var ett enigt fullmäktige som godkände medfinansieringsförslaget mellan Norrköpings kommun och Trafikverket gällande nytt resecenter med koppling till Ostlänken. Norrköpings kommun förbinder sig att bidra med 2,7 miljarder och Trafikverket med resterande 900 miljoner. Kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång var tydligen nöjd med avtalet som han betecknade som ”det största som hänt sedan Norrköping fick sitt stadsprivilegium”. Reidar Svedahl sa inför mötet ”vi skall ta ett av de största besluten i Norrköpings historia”.

Att det ingångna avtalet riskerar att drabba kommunens skattebetalare negativt tycks inte förespegla kommunens politiker. Det finns stor anledning befara att budgeten på 3,6 miljarder för resecentrumet inte kommer att räcka. 

En studie som gjorts av Statens väg och transportinstitut visar att projekten kraftigt underbudgeterats. Genom att följa upp kostnadsutvecklingen från 6 stora infrastrukturprojekt från beslutstillfälle till slutkostnad framgår att de fördyrats med 124%. Sammantaget beräknades de 6 projekten kosta 29,8 miljarder, slutnotan blev 80,3 miljarder.

Med utgång från ovanstående kan man inte utesluta att en liknande kostnadsökning drabbar det planerade resecentret och då stiger kostnaden till ca 8 miljarder, Ostlänken som helhet till närmare 200 miljarder. Bara att konstatera att projektet Ostlänken bygger på Trafikverkets drömkalkyler vilket de själva kommit underfund med då de nyligen varnade för att Höghastighetsbanan var underbudgeterad.

Det är förvånande att fullmäktiges samtliga partier i konsensus driver på för att förverkliga ett projekt som inte är efterfrågat av Svenskt Näringsliv och som av Riksrevisionen med flera organisationer utsetts som den sämsta investeringen i svensk historia. 

Det finns ingen vettig anledning att satsa alla dessa miljarder och förstöra natur och boendemiljö för så många bara för ett begränsat antal resenärer ska ta sig till och från Stockholm några minuter snabbare. Bättre att politiker ägnade sig åt att lösa reseproblemen för boende i Kvarsebo, Vikbolandet och Skärblacka.

Det är oansvarigt att i den osäkra tid vi lever att öka kommunens skulder särskilt som man inte har grepp om hur stor skulden blir, ökad skuld innebär minskade resurser till att lösa de stora problem kommunen har inom skola och omsorgsverksamheterna.