Ostlänken handlar om mer än restider

Per Wallberg uttrycker i en insändare att det är fel att satsa på utbyggd järnväg. Jag håller inte med. Av flera skäl, skriver kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S).

Insändare 3 mars 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Låt inte prestigen avgöra järnvägens framtid" NT 25/2

Vi har under många år haft en utveckling med allt större arbetsmarknadsregioner. Allt fler väljer att bo där man uppfattar att det är bäst och arbeta i en annan kommun. Det handlar att förena livskvalitet med ett arbete man trivs med. Något vi bör bejaka. 

 

Norrköpings kommun är attraktiv som både boende och arbetsort. Många vill bosätta sig i vår kommun och företag vill etablera sig. Det är något vi ska ta till vara och utveckla. En del av detta handlar om goda kommunikationer.

 

Jag tror förvisso som Per Wallberg att arbetslivet till del kommer förändras med mer arbete på distans. För stora delar av den grupp vi talar om finns dock redan den möjligheten, och även om den utökas kommer behovet av att ses vissa dagar i veckan finnas kvar. 

I takt med att arbetspendlingen vuxit med allt fler resandetåg som följd har även handel och behovet av godstransporter ökat. Det innebär att vi på många järnvägssträckor har kapacitetsbrist. 

All godstrafik kommer inte att kunna köras på järnväg men med dagens utmaningar, på inte minst klimatområdet, är det för mig självklart att försöka få så många såväl person som godstransporter som möjligt på järnvägen. 

 

Genom att bygga ut järnvägen med fler spår utökas kapaciteten på järnvägen och vi kan få fler klimatsmarta transporter. Ostlänken handlar med andra ord inte bara om kortare restider. Det handlar om att få tillräcklig kapacitet för att möta framtiden, oavsett om det handlar om gods eller persontransporter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa