Östgötatrafiken har öppnat taxirörelse

Det nya biljett- och avgiftssystemet diskriminerar resenärer på många landsbygdslinjer på grund av prissättningen, skriver Landsbygdsresenär.

Det nya biljett- och avgiftssystemet diskriminerar resenärer på många landsbygdslinjer på grund av prissättningen, skriver Landsbygdsresenär.

Foto: Nina Broman

Insändare2019-12-20 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Östgötatrafiken är i färd med att lansera ett nytt avgifts- och biljettsystem. Detta system bygger, enligt egen utsago, på att resenären ska betala för den sträcka som denne åker, och inte som förut, med beaktande av kommungränserna. Detta system är följaktligen ett mycket dåligt system för den som måste resa långt, eftersom det handlar om prishöjningar på 60-100% på vissa sträckor. I och med det har man tagit sin hand från en förmånlig kollektivtrafik för den som bor på landsbygden. 

I och med att det är sträckan man åker som är styrande har man öppnat ett slags taxirörelse, eftersom sträckningens längd är en av de parametrar som avgör resans pris. Skillnaden mellan en traditionell taxirörelse och Östgötatrafikens, är att man inte kan ringa och beställa bussresa när man vill åka, utan får hålla tillgodo med de avgångstider som Östgötatrafiken tillhandahåller. 

Det nya systemet rubbar en av de grundvalar som en väl fungerande kollektivtrafik ska vila på, nämligen att den ”gällande definition av kollektivtrafik är enligt EU:s kollektivtrafikförordning persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering" (Wikipedia).

Vidare anges det att ”nyckelegenskaper hos kollektivtrafik är att förutsättningarna för resan, den kollektiva nyttigheten, är givna och kända i förväg samt erbjuds den resande regelbundet genom köp av biljett, avgift, via en föreskriven rättighet eller erbjuden förmån” (Wikipedia).

Det nya biljett- och avgiftssystemet diskriminerar följaktligen resenärer på många landsbygdslinjer på grund av prissättningen. I och med detta är det inte att anse som kollektivtrafik längre, utan ett slags taxirörelse. Och vad det får för konsekvenser för det allmännyttiga är uppenbara; det lär knappast gynna en miljövänlig kollektivtrafik och uppmuntra till ett ökat resande. Nej, då är det bättre att ta bilen i stället. Om man nu har en.