Östgötatrafiken anpassar sig till omgivningen

Östgötatrafikens rabatt för unga i åldern 20-25 år har tagits bort.
Östgötatrafikens rabatt för unga i åldern 20-25 år har tagits bort.

Personer mellan 20 och 25 år som får ett högre biljettpris känner sig mindre nöjda. Det förstår jag, skriver Östgötatrafikens vd Sofia Malander i sitt svar till Melinda Kandel.

Insändare 17 februari 2021 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Jag vill börja med att förtydliga att det är politiska beslut och avvägningar som avgör vilka grupper som erbjuds rabatt i kollektivtrafiken. Och den förändring av rabatter som insändaren hänvisar till, som nyligen beslutats av Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd, har inget med nuvarande pandemiläge att göra utan är en mer långsiktig förändring. 

Med en ungdomsålder på 7–19 år anpassar Östgötatrafiken sig till den åldersindelning som samtliga omgivande län, och även en majoritet av övriga kollektivtrafikmyndigheter i Sverige, redan har sedan länge (till exempel Skånetrafiken, Västtrafik, SL, UL och många av de mindre aktörerna). Att kollektivtrafikmyndigheterna har samma rabattregler underlättar vid länsöverskridande resor och biljettsamarbeten och framtidssäkrar inför ett kommande nationellt biljettsystem. 

Flera grupper i samhället kommer att uppleva förändringarna till det bättre, till exempel studenter, förtidspensionerade och personer som har aktivitets-eller sjukersättning från Försäkringskassan. Jag förstår dock att det finns unga vuxna, i åldern 20–25, som inte känner så. Då kollektivtrafiken i grunden är mer än 50 procent skattefinansierad har alla resenärer rabatt på sin resa. En avvägning av vilka grupper som ska ha ytterligare rabatter görs politiskt och omprövas ibland, vilket har skett här.

Personer mellan 20 och 25 år som får ett högre biljettpris känner sig mindre nöjda. Det förstår jag. Målet är att alla våra resenärer ska uppleva sin resa som prisvärd, vilket dock inte bara har att göra med biljettpriset utan med faktorer som turtäthet och restid mm. Biljettintäkterna är viktiga för att kunna utveckla kollektivtrafiken i länet och möta de högt satta politiska målen att erbjuda ett trafikutbud som på riktigt kan konkurrera med bilen. 

Östgötatrafiken ser därför fram emot att efter pandemin få välkomna alla resenärer tillbaka.

Ämnen du kan följa