Osaklig och vilseledande kampanj för kärnkraft

Att driva Ringhals 1 och 2 vidare, strider mot EU:s säkerhetsbestämmelser för kärnkraft, skriver Peter Fritzon, professor emeritus vid Linköpings universitet.
Att driva Ringhals 1 och 2 vidare, strider mot EU:s säkerhetsbestämmelser för kärnkraft, skriver Peter Fritzon, professor emeritus vid Linköpings universitet.

Den senaste tiden har kärnkraftpartierna i Sverige (SD, KD, M, L) bedrivit en osaklig och vilseledande kärnkraftspopulistisk kampanj.

Insändare 24 februari 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till exempel låtsas man att det hade gått att driva Ringhals 1 och 2 vidare, trots att det strider mot EU:s säkerhetsbestämmelser för kärnkraft, dessa reaktorer saknar nödvändiga säkerhetsinneslutningar som skulle kostat miljarder och tagit flera år att bygga.


Man låtsas även att den svenska satsningen på vindkraft leder till ökade utsläpp eftersom vindkraftens produktion varierar över tid. I själva verket har den gett ett stort svenskt elöverskott som exporteras och eliminerar klimatutsläpp i andra länder.
Jämför med Finland som bygger nytt kärnkraftverk, tio år försenat och kostar cirka 100 miljarder. I väntan på att verket ska gå igång importerar man svensk utsläppsfri el (mest vindkraft), som eliminerar utsläpp på cirka tio miljoner ton CO2e per år som annars skulle genererats av finska kol- och gasdrivna kraftverk.

Angående import/export av el till länder som Polen med mycket fossil el, under januari månad med begränsad svensk vindkraftsproduktion och kallt klart väder, har Sverige exporterat 17 gånger mer el till Polen än man har importerat.
 

För att ytterligare öka stabiliteten i det svenska elsystemet kan flera åtgärder kombineras. Bygg fler kraftledningar, till exempel nedgrävda ledningar med ABB:s metod för högspänd likström, för att balansera förbrukning mellan olika områden. 

Bygg ytterligare ut vindkraften och använd elöverskottet till att producera vätgas genom elektrolys av vatten. Vätgasen kan lagras och vid behov användas till elproduktion via bränsleceller eller gasturbiner. Detta är billigare och säkrare än ny kärnkraft.

Ämnen du kan följa