Dags för Jarl att lämna scenen – för Norrköpings bästa

Norrköpings politiska landskap har under en längre tid präglats av turbulens och konflikter, med Sophia Jarl vid rodret, skriver signaturen "En sann, men orolig, Moderat".

Det är dags för Sophia Jarl att lämna sin post, för partiets och Norrköpings bästa, skriver signaturen En sann, men orolig, Moderat.

Det är dags för Sophia Jarl att lämna sin post, för partiets och Norrköpings bästa, skriver signaturen En sann, men orolig, Moderat.

Foto: Eva Jensen

Insändare2023-11-14 13:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sophia Jarls ledarskap och bristande samarbetsförmåga har lett till disharmoni och en ström av avhopp. Det är dags för Sophia Jarl att lämna sin post, för partiets och Norrköpings bästa.

Sophia Jarl har sedan länge visat en konsekvent förmåga att generera konflikt snarare än samförstånd. Från Fredrik Bergqvists avlägsnande 2014, som många betraktar som en maktkupp, till uppbrottet med Liberalerna, har hennes ledarstil konsekvent orsakat splittring och oenighet.

Trots tydlig kritik från C, KD och L redan 2019, där de förklarade i Norrköpings Tidningar ”att så länge Sophia Jarl är politisk ledare för Moderaterna i Norrköping är ett allianssamarbete helt uteslutet," bildades Borgerlig samverkan och jag med många undrade hur länge samarbetet skulle hålla. Det blev cirka 14 månader. Mönstret känns igen; ledarskapet ifrågasätts. Inte ens den presskonferens där etableringen av en flygbränslefabrik presenterades kunde genomföras utan konflikter, vilket understryker hennes brist på diplomatisk skicklighet. 

När Fredrik Bergqvist uteslöts sa han i Norrköpings Tidningar: "Det är en etnisk rensning som gjorts" om processen under Sophia Jarls ledarskap. Denna starka formulering reflekterar djupet av hans frustration och upplevda orättvisor under Sophia Jarls ledarskap. Den rådande känslan av marginalisering och uteslutning har blivit alltför vanlig i partiet, vilket är helt oförenlig med Moderaternas egna värderingar. 

Händelsen där Sophia Jarl lyckades undvika att en tjänsteman nära henne behövde säkerhetsklassas är ett annat exempel på hennes maktfullkomlighet. Trots uppgifter om tjänstemannens stora skulder, som kunde innebära risker för påtryckningar, visade Sophia Jarl en oförklarlig ovilja att genomföra nödvändiga säkerhetskontroller. Detta beteende understryker en ledarstil där regler och förfaranden anpassas efter personliga behov och relationer, inte efter vad som är bäst för partiet, staden eller dess invånare.

Vi är många moderater i Sophia Jarls närhet som är kritiska till hennes ledarstil. Men eftersom takhöjden i partiet endast är hög nog om man står på knä, är det ingen som vågar ifrågasätta ledarskapet. Den rådande kulturen av rädsla och underkastelse har skadat partiets förmåga att utvecklas och växa. Det är dags för Moderaterna att stå upp och våga säga ifrån. Ett ledarskifte är avgörande för att återställa förtroendet och säkerställa en politik som tjänar stadens och dess invånares bästa.
 

NT har erbjudit Sophia Jarl att svara insändarskribenten i samband med publiceringen men hon har avböjt att medverka. 

Ett ledarskifte inom Moderaterna är avgörande för att återställa förtroendet och säkerställa en politik som tjänar stadens och dess invånares bästa, skriver signaturen "En sann, men orolig, Moderat".
Ett ledarskifte inom Moderaterna är avgörande för att återställa förtroendet och säkerställa en politik som tjänar stadens och dess invånares bästa, skriver signaturen "En sann, men orolig, Moderat".