Har dialog förts med ridklubben?

Jag läser förvånat i NT att Norrköpings Fältrittklubb (NFK) måste läggas ner, för kommunen ska bygga bostäder på marken.

 Har inte dom styrande inte haft en dialog med ridklubben innan förslaget publicerades? Det undrar signaturen "Orolig medborgare".

Har inte dom styrande inte haft en dialog med ridklubben innan förslaget publicerades? Det undrar signaturen "Orolig medborgare".

Foto: Inger Ramstedt

Insändare2023-06-15 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt artikeln med klubbens ordförande så kan man läsa om nedläggningen i förslaget till en ny översiktsplan, på nätet. Bredvid så uttalar sig Reidar Svedahl. Han säger att det är bra att klubben bildar opinion mot förslaget. Har inte dom styrande inte haft en dialog med NFK innan förslaget publicerades?

Det är ju tydligt att det är dom styrande som står bakom nedläggningen? Saknar dom styrande ryggrad nog att ta dialogen men klubben innan? Dom kanske hoppades på att det skulle passera obemärkt förbi? Nu när det uppmärksammas ska klubben bilda opinion mot förslaget. Man tar sig för pannan.