Orimligt begränsa antalet resor med färdtjänsten

I en insändare beskriver signaturen ”Orolig färdtjänstresenär” tydligt den inskränkning i livet som blir följden av att antalet tillåtna färdtjänstresor över en kommungräns begränsas.

Insändare2023-11-10 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Region Östergötland begränsar mitt liv" NT 9/11

Den begränsningen har majoriteten i Region Östergötland, bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, beslutat om. Socialdemokraterna röstade mot den försämringen tillsammans med övriga partier i oppositionen.

Den som är berättigad till färdtjänst är det för att hen inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är vanlig kollektivtrafik för den som inte kan resa med de vanliga bussarna och pendeltågen.

När vi förra mandatperioden var engagerade i den översyn som Region Östergötland gjorde av regelverket för färdtjänstresor var en viktig princip för oss att villkoren för färdtjänsten skulle vara så lika som möjligt villkoren för den allmänna kollektivtrafiken.

Det finns ingen begränsning för dig hur många gånger under en månad du får resa med Östgötapendeln till Norrköping. Du behöver inte förklara anledningen till att du tar expressbussen till Rimforsa. Det skulle vara alldeles orimligt att införa en begränsning på hur många sådana resor du får göra under en månad.

Lika orimligt är det med en begränsning av antalet färdtjänstresor. Beslutet fattades av politikerna från M, SD, KD och L trots att de var väl medvetna om de konsekvenser som ”orolig färdtjänstresenär” beskriver.