Orättvis fördelning av elstödet

Det blir inte ett korvöre i elstöd till en del bostadsrättsföreningar. Diskriminerande tycker insändarskribenten.

Det blir inte ett korvöre i elstöd till en del bostadsrättsföreningar. Diskriminerande tycker insändarskribenten.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Insändare2023-06-01 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bara att beklaga alla dem som är boende i en bostadsrättsförening där föreningen står för abonnemanget och omfattats av ett bundet elavtal för perioden 24 februari 2022 till och med 24 februari 2023, allt enligt skatteverkets hemsida. 

Till den föreningen blir det nämligen inte ett korvöre i bidrag. Allt enligt de förbehåll som gäller elbidrag till företag, vilket en bostadsrättsförening omfattas av. 

En högst märklig diskriminering av dem som är bosatta i en bostadsrättsförening där föreningen står för elabonnemanget, i all den stund det inte funnits några sådana förbehåll för övriga privatpersoner i eget hushåll med personliga elabonnemang. Där har bidraget betalats ut rakt av utifrån elförbrukning, utan hänsyn tagen till huruvida deras avtal varit bundet eller rörligt. Vittnar bara om hur huvudlöst och ogenomtänkt detta har handlagts.