Öppna härbärge för hemlösa i Norrköping

Enligt siffror som Stadsmissionen presenterat nyligen är minst 300 personer akut hemlösa i Norrköping. Mörkertalet vet vi inte men gissningsvis kanske det är minst 500.

Insändare 15 mars 2021 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dessa personer kan vara både drogmissbrukare och psykiskt sjuka. Det är en skam för ett välfärdssamhälle som Sverige att det är så. Ett härbärge borde inrättas, kanske med hjälp av Stadsmissionen, på en plats som är lättillgänglig. I NT har vi nyligen kunna läsa att hemlösa uppehåller sig i parkeringshuset under Nya torget för skydd mot nattkyla och för att handla knark.

 

Det är inte bara där. Jag känner till fall där hemlösa drogberoende personer ockuperar lägenheter på LSS boenden. Boendena har inte rätt, enligt den lagstiftning som nu gäller, att gå in och avhysa dessa personer. Detta är naturligtvis fel och socialen borde ta tag i saken och ordna ett boende åt de hemlösa. Att hemlösa personer kan ta sig in på LSS boende är tämligen enkelt då bemanningen nattetid oftast bara är en eller två personal som sover. 

Att det knarkas i lägenheten går också bra så länge inte andra boende klagar på oväsen. Polisen verkar inte heller särskilt intresserad av att göra något. Prioriteringen i dessa fall är mycket låg. Att knarka och sälja knark är så vitt jag vet olagligt, i varje fall än så länge. Knark flödar fritt i samhället nu och är aldrig mer än fem minuter bort om man behöver och kan betala.

Jag anser att kommunen måste ta tag i detta missförhållande. Sätt till en väktare, som har kontakt med socialjouren som kan tala med besökare som försöker ta sig in på boendena. Detta sker troligen nattetid. Enhetscheferna är inte tillgängliga på telefon under helgerna då de behövs som bäst. Någon chef borde ha jour anser jag.

 

Ria Center  som hemlösa kan besöka för att värma sig och få ett mål mat är stängt på helgerna, då  byrån behövs som bäst. Riktigt kalla vintrar anser jag att det skulle gå att öppna en kyrka eller församlingshem. Kyrkans diakoner, Hela människan och Ria Center gör fina insatser. Vad socialen och vård- och omsorgsnämnden gör är höljt i dunkel. De gömmer sig alltid bakom sin sekretess och skyller på varandra.

Vi har väldigt stora problem i vårt samhälle nu och för att framtiden ska bli ljusare måste det förbyggande arbetet i skola och på fritiden bli bättre.Att mota Olle i grind är ett gammalt uttryck, som säger att problemen ska man ta hand om innan det blir för stora. Det är en ren investering då vård av missbrukare och psykiskt sjuka är mycket kostsam. RIA Center kan få en extra slant  så att de kan ha öppet och servera mat lördag söndag.

Ämnen du kan följa