Öppet brev till Sophia Jarl om vägsamfälligheterna

Även om vi råkar vara den minsta vägsamfälligheten i kommunen när det gäller allmänna vägar så är det enskilda hushållets orättvisa utgift - i förhållande till de som bor i centrum - lika betungande som för hushållen i de större orterna utanför Norrköping, skriver Hans Nilsson, ordförande i Vånga vägsamfällighetsförening.

Även om vi råkar vara den minsta vägsamfälligheten i kommunen när det gäller allmänna vägar så är det enskilda hushållets orättvisa utgift - i förhållande till de som bor i centrum - lika betungande som för hushållen i de större orterna utanför Norrköping, skriver Hans Nilsson, ordförande i Vånga vägsamfällighetsförening.

Foto: Arkivbild

Insändare2023-03-02 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hej Sophia,

För en tid sedan skrev jag ett mail till Dig angående Vånga vägsamfällighet, men tyvärr har jag inte fått något svar vilket jag faktiskt hade förväntat mig av en moderat politiker. Du kanske får så många mail att Du inte hinner svara på alla eller ens läsa dom och det är därför jag skriver på det här sättet.

Före valet lovade Du ganska högljutt att det skulle ske flera förändringar i kommunen inom hundra dagar om Du fick bestämma, bland annat skulle vägsamfälligheterna försvinna. Vi som bor ute på landet är inte så naiva att vi trodde att detta var möjligt, men det var trevlig läsning och det var säkert många som bytte parti vid valet och som många nu säger efter valet. ”En förändring var nödvändig”.

Vånga vägsamfällighet består av cirka tusen meter asfalterade allmänna gator och bebyggelsen vid dessa allmänna gator består av enbart villor och radhus, alltså ett par villakvarter som jag förstår att Du inte kan känna till något om. Även om vi råkar vara den minsta vägsamfälligheten i kommunen när det gäller allmänna vägar så är det enskilda hushållets orättvisa utgift - i förhållande till de som bor i centrum - lika betungande som för hushållen i de större orterna utanför Norrköping.

Den dag Du och Dina kompisar i ”borgerlig samverkan” tar itu med problemet med vägsamfälligheterna kräver vi i Vånga att inte bli bortglömda. Vi vill inte heller finnas kvar och vad Du gör, förhala inte processen genom hela mandatperioden som tidigare styre i Norrköping. Vi är när som helst beredda att diskutera villkoren för ett övertagande från kommunens sida.

För Vånga vägsamfällighetsförening, Hans Nilsson ordförande

Svar direkt

Jag gick till val på att kommunen ska ta ett större ansvar för infrastruktur. Där är vägföreningarnas förutsättningar en prioriterad frågar och vi arbetar just nu med ett projekt vars uppdrag är tydligt: formulera ett erbjudande till de vägföreningar som finns i områden där kommunen ser en nytta för hela kommunen att ta över ansvaret. Jag har aldrig sagt att vägföreningar ska försvinna däremot att det ska finnas en hållbar strategi för kommunens ansvarstagande.

Jag förstår den frustration som insändarskribenten ger uttryck för när det gäller kommunal service som underlättar livet för boende på landet. Vi har under en längre tid sett en utveckling där alltmer av politikens fokus hamnat i eller nära stadskärnan. När olika satsningar oftast handlar om att stärka exempelvis utanförskapsområden uppstår det en klyfta mellan landsbygd och stad. 

Jag vill att det ska finnas god kommunal service i hela kommunen och därför har Borgerlig Samverkan bildat en beredning under kommunstyrelsens som ska arbeta med landsbygdsfrågor. Det handlar om att belysa vilka förutsättningar som finns för boende utanför staden och säkerställa att olika politiska beslut även inkluderar landsbygden.

Avslutningsvis – jag läser och svarar på mail även om det ibland tar för lång tid för att jag ska vara nöjd. När det gäller vägföreningsfrågan så jobbar vi intensivt och även om inte alla kommer bli nöjda med de förslag jag återkommer till så är min ambition att kommunens förhållningssätt ska vara hållbart och transparant. Det, anser jag, är ett steg framåt jämfört med vad tidigare politiska ledningar lyckats med.

Sophia Jarl (M) kommunstyrelsens ordförande