Öppet brev till högsta ansvarig på Migrationsverket

Ett antal flyktingar såväl enskilda vuxna som barnfamiljer med barn kommer eller har ryckts upp från sin sedan för många ca 5 år tillbaka invanda miljö i Dunderbackens asylboende i Finspång för att flyttas till andra förläggningar i landet.

Det som byggts upp för dessa enskilda människor och barnfamiljer i form av framtidstro, utbildning och trygghet raseras till förmån för Migrationsverkets effektiviseringar med känslan av företagstänkande för att spara pengar, skriver Socialdemokraterna i Finspång.

Det som byggts upp för dessa enskilda människor och barnfamiljer i form av framtidstro, utbildning och trygghet raseras till förmån för Migrationsverkets effektiviseringar med känslan av företagstänkande för att spara pengar, skriver Socialdemokraterna i Finspång.

Foto: Fredrik Rosander

Insändare2021-05-19 20:33
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Orsaken är att flyktingförläggningen skall läggas ned och här får väl antas det handlar om ett mindre mottagande av flyktingar i vårt land och att Migrationsverket fått tomma lägenheter på andra håll som nu behöver fyllas.  Det är nödvändigt att vi tar hand om de som redan finns här och att nu andra länder också tar sitt ansvar. 

Vad som däremot inte är varken nödvändigt eller humant och rent utsagt inte är ett barnperspektiv är att dessa barn o deras föräldrar nu rycks upp från en invand miljö. En miljö där man utifrån en otrygg livssituation nu tvingas att ytterligare få komma in i en helt ny och främmande miljö där risk finns att allt det man byggt upp raseras i trygghet o läkande utifrån tidigare livserfarenheter från hemlandet. Det som byggts upp för dessa enskilda människor och barnfamiljer i form av framtidstro, utbildning och trygghet raseras till förmån för Migrationsverkets effektiviseringar med känslan av företagstänkande för att spara pengar.

Om så är fallet borde Migrationsverket omgående söka extramedel hos regeringen för att just bibehålla värdighet och solidaritet för dessa redan utsatta asylsökande.

Det kan väl ändå inte vara regeringens intentioner och budskap till Migrationsverket att barn och utsatta asylsökande skall behandlas på detta ovärdiga sätt i vårt välfärdssverige

Nej låt oss ta hand om de som redan finns här i deras väntan på avgörande i sin asylansökan eller de som redan finns här med tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd. 

Det finns säkert flera kunniga medarbetare på Migrationsverket som vet hur barnkonventionen och förnuftet gagnar dessa utsatta bäst

Gör om och gör rätt genom att erbjuda de som redan flyttat en möjlighet komma tillbaka till Finspång och avbryt vidare åtgärder för de barnfamiljer som står i begrepp att flyttas inom kort.

Flera organisationer, föreningar och professionens medarbetare i kommunen som har nära kännedom om de asylsökandes vardag har också uppmärksammat detta helt oförstående beslut av Migrationsverket utifrån humanism och barnperspektiv.

Barnkonventionen är numer lag i vårt land och även om riktlinjer är under utarbetande hur det skall införas i vår lagstiftning så är det ganska enkelt att förstå för varje medborgare som har kännedom om barns rättigheter och deras bästa.