Ompröva beslutet om indragna busslinjen

Varför är det alltid landsbygden som drabbas och vad betyder i praktiken alla beslut om att utveckla landsbygden? skriver Gunilla Lundgren och Gunnar Asserhed, Vångabygdens utvecklingsgrupp.
Varför är det alltid landsbygden som drabbas och vad betyder i praktiken alla beslut om att utveckla landsbygden? skriver Gunilla Lundgren och Gunnar Asserhed, Vångabygdens utvecklingsgrupp.

Ledningen för Region Östergötlands trafiknämnd vill inte se att det vore rättvist och skäligt att lösa problemen för de som drabbas av indragna bussar på landsbygden.

Insändare 4 februari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"När många fler får det bättre får några det sämre" NT 27/1

Föräldrarna i Vånga uttrycker i NT 28/1 med all rätt att "Våra barn får inte längre möjlighet att välja skola" och hänvisar till Barnkonventionen. Föräldrarna hänvisar också, med all rätt, till inriktningsbeslut om Vånga som prioriterad utvecklingsort på landsbygden. 

Regionens indragning av bussar drabbar skolelever, gymnasieungdomar och alla andra som har följt uppmaningarna från stat, kommun och region om att åka kollektivt. 

Vånga utvecklingsgrupp har haft flera möten med Regionens ansvariga om att avstå nedläggning av busslinje 482. Vi har tyvärr mötts av ett kompakt motstånd att möta våra förslag och synpunkter. Varför är det alltid landsbygden som drabbas och vad betyder i praktiken alla beslut om att utveckla landsbygden?

Regionen hänvisar till ekonomin men vi tror inte att en flexibel lösningar för en rättvis busstrafik på landsbygden i Vånga behöver bli oskäligt dyr. 

Genom regionens beslut tvingas människor ut på den hårt trafikerade vägen till hållplatsen i Göstad. Skolungdomar får gående eller cyklande ta sig till hållplatsen för att komma vidare med expressbussen. Vägen är smal och sikten ofta dålig för både bilister och andra trafikanter. Det finns varken gång- eller cykelbana och vägen har tung trafik med timmerbilar och andra tunga fordon. Risken för trafikolyckor kommer att öka.

Regionens beslut om indragning innebär klara försämringar för människor bosatta i Vånga och omkringliggande landsbygd som vi anser vara orättvisa och skadliga.

Ompröva beslutet eller presentera en lösning i samarbete med alla de som drabbas av ert beslut! Det är en rättvisefråga och även en demokratifråga.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa