Omöjlig situation för gymnasiesärskolan

Under de cirka 16 år som en av enheterna haft tillfälliga lokaler så har kommunen renoverat De Geer gymnasiet, skriver signaturen Ansvarstagande medarbetare.
Under de cirka 16 år som en av enheterna haft tillfälliga lokaler så har kommunen renoverat De Geer gymnasiet, skriver signaturen Ansvarstagande medarbetare.

Det är hög tid att utbildningsnämnden tar ett krafttag och visar att alla elever är lika mycket värda i Norrköpings kommun, även elever som går på Gymnasiesärskolans individuella program.

Insändare 8 februari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gymnasiesärskolans individuella program bedriver undervisning i tre olika byggnader. Två av dessa enheter befinner sig i lokaler som varit tillfälliga lokaler under många år. 


Under den här tiden har utbildningsnämnden och verksamhetschefer haft tid på sig att lösa lokalfrågan men inte lyckats. Politiker och representanter från utbildningskontoret har besökt en av enheterna och har då instämt i att lokalerna inte är lämpliga att bedriva undervisning i.


Riskbedömningar är gjorda och ärendet har i omgångar behandlats av Arbetsmiljöverket och alla är överens om att lokalerna inte är lämpliga. Verksamhetschefer utlovar nya lokaler och att det är prioriterat men ändå lyckas man inte få fram nya lokaler som uppfyller kriterierna för att vara lämpliga lokaler. Ritningar på två lokaler har presenterats men sedan har man lagt ner det fortsatta arbetet på grund av olika orsaker.


Under de cirka 16 år som en av enheterna haft tillfälliga lokaler så har kommunen renoverat De Geer gymnasiet och Kungsgårdskolan har flyttat. Lärlingsgymnasiet och Bråvallagymnasiet har tillkommit.
Varför har man inte tänkt in särskolans individuella program vid ombyggnationer och byggnationer av gymnasieskolor ?
Nu måste utbildningsnämnden verkligen visa i handling vad de vill med gymnasieskolans individuella program. Ta ert ansvar!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa