Om Ostlänken genom Kolmården: ”När tok gör som dum säger”

”När tok gör som dum säger” är ett uttryck som passar in på Ostlänkens dragning intill Kolmårdens kommunala stora grundvattentäkt, skriver signaturen Medborgare som tappat förtroendet för tjänstemän och politiker.

Den kommunala grundvattentäkten försörjer över 6 000 personer i Kolmården, vårdcentral, äldreboende, två livsmedelsbutiker, apotek, flera restauranger, företag och sist men inte minst Norrköpings kommuns bästa varumärke Kolmårdens Djurpark, med dricksvatten, skriver signaturen Medborgare som tappat förtroendet för tjänstemän och politiker.

Den kommunala grundvattentäkten försörjer över 6 000 personer i Kolmården, vårdcentral, äldreboende, två livsmedelsbutiker, apotek, flera restauranger, företag och sist men inte minst Norrköpings kommuns bästa varumärke Kolmårdens Djurpark, med dricksvatten, skriver signaturen Medborgare som tappat förtroendet för tjänstemän och politiker.

Foto: Jenny Carlsson

Insändare2024-05-07 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Länsstyrelsen har nu tillstyrkt järnvägsplanen för Ostlänken sträckan Stavsjö–Loddby och skriver bland annat sammanfattningsvis ”…bedömer Länsstyrelsen att järnvägsplanen inom de ramar som följer av tillåtlighetsbeslutet, uppfyller de krav som bör ställas på kunskapsinhämtning, försiktighetsmått och skyddsåtgärder, hushållning med material och energi samt lämpligt avvägd lokalisering på grund av bestämmelser i 2:a kapitlet miljöbalken.” 

Detta innebär att länsstyrelsen nu bedömer, att Trafikverkets bedömning är korrekt. Trafikverket har nämligen sagt att några brunnar och Strömsfors får vatten från Stubbetorp–Halsbråten. Det innebär cirka 250 fastigheter och cirka 600 personer.

Detta är mycket märkligt eftersom den kommunala grundvattentäkten försörjer över 6 000 personer i Kolmården, vårdcentral, äldreboende, två livsmedelsbutiker, apotek, flera restauranger, företag och sist men inte minst Norrköpings kommuns bästa varumärke Kolmårdens Djurpark, med dricksvatten. 

Tillika är den grundvattentäkten i dag utnyttjad till över 95 procent sommartid av dess uttagskapacitet. Att ta bort fyra hektar våtmarker i tillrinningsområdet till grundvattentäkten, och fortfarande tro att vattnet räcker till, när man idag inte får ta ut mer vatten eftersom: 

1) Det finns en vattendom som förhindrar större uttag.

2) Tar man ut mer, så ändras strömriktningen på grundvattnet och påverkar då andra områden negativt. 

Ja, då passar uttrycket, ”när tok gör som dum säger”, bra. 

Trots runt drygt 20 års utredning har varken kommunen eller Trafikverket någon plan för vad de ska göra när de 6 000 personerna, alla företag och Norrköpings kommuns värdefullaste varumärke Kolmårdens Djurpark står utan vatten, vilket nu även länsstyrelsen tydligen inte heller har. 

Hur man sedan kan skriva att det är en lämpligt avvägd lokalisering, på grund av bestämmelser i 2:a kapitlet i miljöbalken, är ett rent hån mot alla de som bor och verkar i Kolmården. Ska vi kanske döpa om Kolmården till ”orten som Trafikverket, Norrköpings kommun och länsstyrelsen glömde bort”?