Olle Vikmång: Flera saker talar för ett fängelse

Signaturen AM undrar i en insändare varför vi vill ha ett fängelse i Norrköping.

Insändare 10 september 2021 07:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vill få säga mitt om ett nytt fängelse" NT 3/9

Att just Norrköping är bäst lämpat för ett nytt fängelse beror på flera saker. 

För det första har vi erfarenhet av fängelse i vår kommun. Det medför att det redan finns kompetens att tillgå. 

För det andra har vi tillgång till den mark som behövs i ett fördelaktigt läge med den infrastruktur som krävs. Dessutom innebär en etablering av ett fängelse många nya arbetstillfällen och inte minst innebär ett nytt fängelse, likt andra etableringar, att det lokala näringslivet påverkas positivt.

Låt oss också påminna oss om att vi under många år har haft ett fängelse mitt i Norrköping. Något som få ens reflekterade över utan man rörde sig fritt på de stråk som finns runt det gamla fängelset. Med det sagt vill jag inte på något sätt förminska den oro som AM känner utan informera om att Kriminalvården har en hög nivå av säkerhet för att uppfylla kravet på att skydda samhället, ha god omvårdnad och kunna påverka klienterna till ett liv utan kriminalitet.

Det finns inte heller någonting som tyder på att områden kring fängelser skulle vara mer brottsbelastade än andra, snarare tvärtom.

Ämnen du kan följa