Ökad spänning i Östersjöregionen och ökade elpriser

I början av oktober nådde elpriset i Skåne motsvarande elområde 4, aldrig tidigare nivåer - 2,24 kr kWh och där morgontimmarna kostade hela 3,50 kr kWh.

Insändare 25 oktober 2021 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Skåne blev elpriset cirka fyra gånger högre än i norra Sverige på grund av skenande gaspriser i Europa enligt Björn Björnsson, elexpert på elhandelsbolaget Godel i en intervju i Ny teknik.

Hur kan detta förklaras när vi fått veta av Per Bolund (MP), att ett så stort elöverskott som Sverige har nu, aldrig tidigare funnits?

 

Den största mängden elenergi produceras av vattenkraft i norra Sverige och kräver en mycket hög överföringskapacitet via kraftledningar som i Sverige är luftburen högspänning motsvarande 400 kV växelström. 

Behovet av kraftledningar från norr till södra Sverige där landets kärnkraftsreaktorer är baserade har ökat eftersom hälften av reaktorerna numera är stängda Dessutom, mellan 2014 och första halvåret 2020 stoppades bygget av 1 223 vindkraftverk via det så kallade kommunala vetot i Sverige motsvarande 21 procent av ansökningarna.

 

Ett fyra gånger högre elpris i region 4 orsakas av importerad fossil elenergi och att både gas- och oljepriset stigit kraftigt vilket även syns när man tankar bilen. Dessutom har vi i Sverige ersatt fossilfri kärnkraft med oljeproducerad elenergi i Karlshamnsverket där man nu använder 141 kubikmeter olja i timmen.

Varför har vi då i Sverige - med ett stort överskott av elenergi i norr - inte byggt kraftledningar för 400 kV i nord-sydlig riktning då vi vet att detta är lösningen på problemet?

Svenska Kraftnät ska bygga en ny 400 kilovolts-station vid Gällivare och en fem mil lång kraftledning mellan Vitåfors och Porjus kraftverk där hela kostnaden blir 700 miljoner kronor och kostnaden för själva kraftledningen kan då bli maximalt 140 miljoner kronor per mil.

 

Kraftledningar är dyra men måste uppenbart prioriteras för ett hållbart Sverige men hur gör den svenska regeringen med de ekonomiska resurserna. 

Som konsekvens av ett ökat spänningsläge i Europa beroende på Vladimir Putins ökade militära engagemang i Östersjöområdet har Sveriges försvar beställt två nya ubåtar till en kostnad av 14 miljarder kronor vilket motsvarar 100 mil ny 400 kV-ledning. Tidigare förkortades restiden med tåg tio minuter med tunneln genom Hallandsåsen till en kostnad av 10,5 miljarder vilket motsvarar 75 mil 400 kV-ledning.

Tunneln genom Hallandsåsen är redan historia men behovet av nya ubåtar borde kunna jämföras med behovet av nya kraftledningar för elöverföring.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa