Ögonmottagningen i Norrköping hotas av nedläggning

Besparingarnas vindar blåser hårt inom Region Östergötland där 900 personer ska varslas till följd av vad som tidigare i media beskrivits som en ekonomi i fritt fall.

I dagsläget har man inte presenterat någon risk- och konsekvensanalys av vad ett sådant beslut skulle innebära exempelvis avseende tillgänglighet för patienter i behov av ögonsjukvård inom Region Östergötland, skriver Orolig personal vid Ögonmottagningen i Norrköping.

I dagsläget har man inte presenterat någon risk- och konsekvensanalys av vad ett sådant beslut skulle innebära exempelvis avseende tillgänglighet för patienter i behov av ögonsjukvård inom Region Östergötland, skriver Orolig personal vid Ögonmottagningen i Norrköping.

Foto: Claudio Bresciani, TT

Insändare2024-03-24 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I veckan nåddes medarbetarna på Ögonkliniken inom Region Östergötland av beskedet om hur detta kommer drabba Ögonkliniken mer specifikt.
 
I samband med att klinikledningen gav information om vilka funktioner som kommer beröras av kommande varsel, blev en funktion särdeles tydlig.

Man presenterade att funktionen vårdenhetschef för mottagningen i Norrköping kommer avvecklas (korrekt titel enligt kommande varsel är ”handläggare inom hälso-och sjukvård”) Detta förklarades med att klinikledningen tagit ett så kallat ”inriktningsbeslut” om att centralisera all ögonsjukvård inom Region Östergötland till en ort.
 
Detta innebär med specifikt att man planerar att flytta all ögonsjukvård inom Region Östergötland till Universitetssjukhuset i Linköping.

Detta innefattar hela mottagningsverksamheten på Ögonmottagningen (Kungsgatan) samt hela ögonoperationsverksamheten på Vrinnevisjukhuset.
 
I dagsläget har man inte presenterat någon risk- och konsekvensanalys av vad ett sådant beslut skulle innebära exempelvis avseende tillgänglighet för patienter i behov av ögonsjukvård inom Region Östergötland.
 
Men för invånare inom östra Östergötland innebär det i klartext att man antingen måste resa till Linköping för att kunna få den ögonsjukvård man behöver, alternativt att dessa patienter måste söka sig till privat aktör inom vårdval i de fall det är möjligt.┣
Vårdval innefattar inte exempelvis barnögonsjukvården eller specialistvården. 
 
Ögonsjukvården inom Region Östergötland ger vård till människor i alla åldrar, från de allra minsta för tidigt födda barnen i behov av kontroll av prematuritetsretinopati, till våra allra äldsta och sköra patienter, ofta med kroniska ögonsjukdomar såsom glaukom eller sjukdomar i Gula fläcken.
Alla dessa patienter skulle vid en sådan ”centralisering” behöva resa betydligt längre för att få den vård de behöver.
 
Går det att upprätthålla devisen "Vård på lika villkor" vid ett sådant scenario?
 
Så invånare i Östra Östergötland: Gör din röst hörd om Du vill ha en ögonsjukvård bedriven av Region Östergötland tillgänglig för Dig i östra länsdelen.
 
Vi i personalen på Ögonmottagningen i Norrköping kommer fortsätta att göra vårt allra bästa för att ge Dig den vård Du behöver på plats här i Norrköping.