Oansvarig satsning på den nya stationen

Kostnaden är 4 500 miljoner kronor. En för de flesta helt obegriplig summa. Fyratusenfemhundra miljoner kronor efter besparingar.

Planen för Ostlänken genom centrala Norrköping.

Planen för Ostlänken genom centrala Norrköping.

Foto: Norrköpings kommun

Insändare2023-03-02 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Förtillverkade brodelar kan ge billigare  stationsbygge" NT 23/2

Detta är inte klokt och fullständigt oansvarigt i förhållande till övriga kommunala behov inom hela omvårdnadssektorn som ett exempel. Dessutom i tider av största möjliga osäkerhet avseende inflation (prisutveckling, kostnadsökningar etcetera). Helt obegripligt hur så mycket kommunala skattepengar kan läggas på en ny 'Norrköpings Central' som det står på byggnaden på bilden. 

Citat: "Enligt tillförordnade kommundirektör Anna Selander påverkas totalkostnaden av högre räntor och inflation. Totalt sett ser det ut att landa på 4,5 miljarder när alla utbetalningar ska vara gjorda år 2035 det vil säga om tolv år. Byggstart 2027".

Tolv år är i en snabbt föränderlig värld en oerhört lång tidsperiod och ingen skall inbilla mig att något blir billigare. Risken är uppenbar att den besparing man talar om i en artikel i NT 2023-02-23 redan är 'uppäten' vid byggstarten 2027 och detta med råge. Har vår politiska ledning blivit helt fartblind (på tal om höghastighetståg). 

Detta måste vara något slags rekord i kommunalt politiskt oansvarigt storhetsvansinne. Måste finnas enklare och mer relevanta lösningar på en utbyggd järnväg med en fungerande tågtrafik. Tänk på nuvarande och framtida skattebetalare vars behov troligen är helt andra och mycket viktigare än detta kostsamma skryt och jätteprojekt. Kostnaden drabbar alltid andra verksamheter i kommunen som hemtjänst, skola och sjukvård med flera mycket angelägna behov. Därför tänk om, tänk rätt, tänk nytt.