Nyströmska har stor betydelse för Söderköpings framtid

Strax före påsk kom beskedet att Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i Söderköping, via en votering i Barn och utbildningsnämnden beslutat att stoppa intagningen till samtliga högskoleförberedande program på Nyströmska skolan.

akjdjdfl

akjdjdfl

Foto: Axel Johansson/Privat

Insändare2024-06-17 09:08
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Beslutet skakade om vår kommun och medförde att en stor folkrörelse för Nyströmskas bevarande bildades. Medborgare protesterade genom att demonstrera och debattera. Ett sextiotal företag slöt upp i en gemensam protest. 

Det listades 199 förslag på alternativa besparingsområden och närmare 3 000 personer skrev på för att ta frågan om de högskoleförberedande programmen till folkomröstning.

Initialt hänvisades beslutet till ekonomi. Oppositionen pekade då på att Nyströmska faktiskt har en budget i balans, förutsatt att skolan betraktas som en ekonomisk helhet. Majoriteten och Sverigedemokraterna har också motiverat sitt beslut med att för få Söderköpingsbaserade elever väljer Nyströmska. 

Oppositionen har svarat att skolvalet är fritt och att Nyströmskas marknadsföring måste anpassas till den öppna marknad på vilken skolan konkurrerar. Man har också påpekat att situationen på Ramunderskolan sannolikt kan kopplas till att elever söker sig till annan ort inför gymnasiet. Kanske vore det något att se över i första hand?

Min bild är att det skjutits hål på argument efter argument som beslutsfattarna presenterat.

Med tiden har det blivit allt tydligare att Nyströmskas öde inte i första hand är en fråga om pengar eller elever, utan om lokaler. Utöver situationen på Ramunderskolan är Bergaskolans elever inhysta i en inte helt optimal evakueringslokal. Hur ska detta lösas när kommunens ekonomi är katastrofal? Nyströmskas lokaler kanske vore något?

Idag den 17 juni tar kommunfullmäktige ställning till frågan om folkomröstning. Majoriteten och Sverigedemokraterna är emot folkomröstning. Med tanke på de omfattande protester som präglat våren finns sannolikt en stor rädsla för valresultatet. 

Härom veckan presenterades deras lösning. Hoppet steg, och sjönk lika snabbt efter att ”lösningen” tydliggjorts. Man vill låta utföra en ”objektiv utredning” av Nyströmska och dess eventuella framtid.

Det aktuella utredningsunderlaget ska gå på 250 000 kronor. Utredaren ska ta hänsyn till ekonomi, demografi och lokalfrågan.

Frågeställningar som inte inbegrips i underlaget är vilken stad vi vill att Söderköping ska vara, nu och i framtiden, hur avsaknad av gymnasieskola påverkar inflyttning till staden, vad medborgarna tycker i frågan eller vad de blivande gymnasisterna önskar för program.

Jag ställer mig frågande till att låta en enskild utredare få så stor makt och att utredningens uppdragsgivare (majoriteten och Sverigedemokraterna) röstat mot ett högskoleförberedande gymnasieutbud på Nyströmska. Utredaren kommer rimligen påverkas av uppdragsgivarens inställning och uppdragsbeskrivning.

Jag hoppas innerligt att jag har fel, men utredningen känns som ett enkelt sätt att få oss att tro att vi blivit lyssnade på. 

Faktum är att kommunens ekonomi är kass och ur ett ekonomiskt perspektiv är det självklart bäst att spara på det som sparas kan.

Frågan är bara vad de långsiktiga konsekvenserna blir? Vad blir kvar av vår stad när allt vi gör är att spara i panik? Jag trodde majoriteten strävande efter att vi ska vara Sveriges bästa bokommun, inte den sämsta.

Om nu det sista lilla halmstrå som återstår för att bevara Nyströmska är kommande utredning hoppas jag innerligt att majoriteten och Sverigedemokraterna modifierar utredningsunderlaget. Frågeställningarna behöver korrigeras.  Utred vilka högskoleförberedande program som ska finnas på Nyströmska, och vilka marknadsföringsåtgärder som ska göra dessa attraktiva.