Nyansera debatten om äldreomsorgen

Läser och begrundar artiklar där framförallt personal berättar om brister inom särskilda boende för äldre.

Vi behöver en fortsatt debatt i media om prioritering av våra resurser i samhället men låt det ske nyanserat, tycker insändarskribenten.

Vi behöver en fortsatt debatt i media om prioritering av våra resurser i samhället men låt det ske nyanserat, tycker insändarskribenten.

Foto: Martina Holmberg / TT

Insändare2021-11-17 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag delar deras uppfattning att området behöver prioriteras vad det gäller personaltäthet men upplever att den bild som ges, det vill säga att det generellt är dålig kvalitet på Norrköpings kommuns boende är missvisande.


Min personliga erfarenhet genom att ha närstående som just nu finns på ett boende men också kontakt med flera andra som bor eller har bott på boende är att kvaliteten är god. Även jag har behövt lämna synpunkter till ansvarig på saker som behövt förändras. Så gott som alltid handlar det då om den mänskliga faktorn; som missuppfattningar eller att enstaka personal inte lever upp till ett bra bemötande.

 Jag blir bedrövad när jag hör att missnöjd personal lämnar ut sin arbetssituation till de personer som är beroende av deras hjälp och stöd. Det om något leder till oro hos de som är utlämnade till stöd av sin omgivning.


Vi behöver en fortsatt debatt i media om prioritering av våra resurser i samhället men låt det ske nyanserat. Vi behöver lyfta fram även goda exempel för att inte skapa en stor, ofta obefogad, oro för ett nuvarande eller framtida behov av samhällets stöd, framför allt en plats inom särskilt boende.