Hur förbereder sig kommunen inför lagändringen?

Snart blir det förbjudet att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor.

Insändare 23 juni 2022 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den nya lagen träder i kraft redan 1 september och har kommit till därför att många parkerar elsparkcyklarna fel.

Men risken är att regeringen skapar nya problem när elsparkcyklarna ska parkeras längs gatorna och på platser där många annars brukar parkera sin bil.

 

Därför undrar jag hur Norrköpings kommun förbereder sig inför att den nya lagen träder i kraft.

Kommer kommunen till exempel använda lagens möjlighet att besluta om undantag från reglerna? Kommer kommunen skapa några särskilda p-platser för elsparkcyklarna?

För jag lovar att stadens bilister kommer bli galna om de ska fickparkera mellan två elsparkcyklar, precis som elsparkcyklisterna kommer bli galna om de inte kan parkera sitt fordon.

 

Erik

 

Svar direkt

Det är precis som du har uppmärksammat en föreskrift som kommer att träda i kraft redan 1 september. Föreskriften innebär att det kommer vara förbjudet att parkera en elsparkcykel på en gång- eller cykelbana om det inte finns avsedd parkering för cykel/elsparkcykel på platsen.

 

Vi kan se att befintlig infrastruktur gällande parkering för cykel inte räcker till och där jobbar vi just nu med att identifiera platser där vi kan antingen sätta nya ställ eller på annat sätt utrusta ytan för parkering av cyklar/elsparkcyklar. Platserna vi identifierar ska vara både trafiksäkra, funktionella och på lagom avstånd till kända målpunkter.

Det är primärt platser som vi redan idag ser att många avslutar sin resa på. Staden är dock stor och det är många nya ytor för parkering som ska identifieras och etableras och det gör att det tar ett tag innan allt är på plats. Under den tiden så kommer undantag från föreskriften att vara aktuellt.

 

Maria Egebäck

Enhetschef Driftstöd & Service, Samhällsbyggnadskontoret


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Affärsliv
Norrköping

Husbilsägaren reagerar – och kritiserar kommunen: "Det är otroligt"

Husbilsägaren reagerar – och kritiserar kommunen: "Det är otroligt"

Man attackerade kriminalvårdare – med machete • Kvinna på fri fot efter dramatiska flykten

Man attackerade kriminalvårdare – med machete • Kvinna på fri fot efter dramatiska flykten

Parkeringar på innergårdarna – då reagerar de boende i området: "Det är livsfarligt att ha trafik här"

Parkeringar på innergårdarna – då reagerar de boende i området: "Det är livsfarligt att ha trafik här"

Sommargågatorna är här: Repslagaregatan delvis avstängd

Sommargågatorna är här: Repslagaregatan delvis avstängd

Insändare: Vi på landsbygden betalar skatt som alla andra

Vi på landsbygden betalar skatt som alla andra
Visa fler