Nu är det dags att landa för gott i Norrköping

Lägg ner miljöskadliga förlustflygplatsen och satsa på för framtiden långsiktigt bra hållbara investeringar.

Låt det sista flyget lämna Norrköping, anser Naturskyddsföreningens i Norrköpings styrelse.

Låt det sista flyget lämna Norrköping, anser Naturskyddsföreningens i Norrköpings styrelse.

Foto: Thomas Möller

Insändare2021-09-05 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Styrande politiker måste nu äntligen sätta stopp för denna förlustaffär. Argumenten för nedläggning är väldigt många, menar Naturskyddsföreningen i Norrköping, som vill se en för alla medborgare bättre hantering av skattemedlen.

Staten lade ner flygplatsen för länge sedan på grund av att behovet saknas. Flygplatsen gick redan då och även nu med stor förlust. Kommunen tog över och pumpar in våra skattepengar med mångmiljonbelopp varje år. Detta har skett i 15 år. Reguljära linjer saknas. Den som fanns stöttades av kommunen men gick efter relativt kort tid i konkurs. MSB:s nya brandflyg från SAAB i Linköping är placerat i Nyköping. Linköping och Nyköping har reguljärflyg på tågavstånd och flygbussar finns. Trafikverket har åt staten utrett behovet av nya beredskapsflygplatser. Nio nya föreslås utöver befintliga tio, däribland närbelägna Linköping och Nyköping och även Jönköping och Örebro. Norrköping var aldrig på tal.

Vi ska uppnå hållbara mål enligt Agenda 2030. Flyget är en stor miljöbov som försämrar klimatet. 
Ett fossilfritt Norrköping är det politiska målet. Med mera grönska, bättre cykelbanor och spårburen kollektivtrafik. Här hör inte flyg hemma.
En persons flygresa till Spanien släpper ut lika mycket som ett helt års utsläppsutrymme för en person. Att stimulera flygande med miljöskadligt charterflyg för badresor till sydliga trakter med skattemedel är fullständigt oacceptabelt och kontraproduktivt.   

 

Marken behövs för bra ändamål som företagsetableringar, bostäder med odlingar, allt nära centrum.
Landningsbanan är farligt placerad med bullrande plan som sveper lågt över bostäder och city.
Åkermark ska skyddas och flygplatsen har plats för många etableringar i bra läge.
Utvecklingen av Dagsberg med kulturminnesförklarad skola och byggande av ny gymnastiksal ihop med Dagsbergs IF kan ske. Skatten gör bäst nytta för vård, skola, omsorg och miljöfrämjande insatser.Politiker! Ni måste ta ert ansvar för vår framtid. Lägg äntligen ner flygplatsen och gör mycket bra i stället som vi alla, inte bara de 3 procent som flyger utomlands, kan ha glädje av länge. 
Då kan vi snabbare nå ett hållbart och rättvist samhälle. Där alla mår bättre. Inte minst naturen och miljön.