Norrleden: Miljötankar som försvann

Norrleden skulle gå antingen i tunnel eller bro över Lindökanalen.

Byggs Norrleden skulle trafiksituationen på Östra promenaden bli en annan.

Byggs Norrleden skulle trafiksituationen på Östra promenaden bli en annan.

Foto: Jimmy Larsson

Insändare2021-08-18 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En bro eller tunnel skulle gå från slutet av Söderleden vid Lindövägen eller Sjötullsgatan. Den delen av Söderleden som går från trafikplats Ljura byggdes med tanke på Norrledens passage av Lindökanalen och sedan binda samman E4 och E22 och vägarna 51/56.

Program tillhörande detaljplan för E22 delen Norrleden.

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 11 November 2009, planen var att börja bygga 2018, byggtid ca 3,5 år. Beräknat ca 10000 fordon mindre per dygn år 2030, en enorm minskning av buller, avgaser och damm beräknades ske i Östra Promenaden med omnejd. Efter många möten med berörda, kommunen och andra myndigheter skrinlades Norrleden och gick in i evig vila.

Trafiken i Östra Promenaden och med dess konsekvenser har varit uppe i NT ett flertal gånger, en åtgärd som jag vet var att byta fönster i några fastigheter. Vid ett tillfälle skulle kommunen ta krafttag sas det, det skulle sopas tidigt på våren och sedan med täta intervaller för att hålla nere dammet.

Vid infarter till Norrköping och många andra städer står det skyltar som anmodar max 1 min tomgångskörning, i Promenaden fallet så är det tiotusentals bilister som lämnat ett skapligt klimatavtryck genom all tomgångskörning, från kommunens sida kan man i det här fallet använda det gamla uttrycket ändamålet helgar medlen. Om nu Norrleden funnits så skulle man kunnat byta både träd och ledningar i lugn och ro.