Norrköpingsborna ska inte tvingas bli beroende av bilen

Borgerlig samverkan som nu styr Norrköping vill ändra trafikstrategin som beslutades 2022. M, KD och L vill öka framkomlighet för bilar och ha mer parkeringar i centrala delar.

De flesta bilresor i staden är korta och kan bytas mot cykel om det byggs attraktiva cykelvägar. Dagens stora ”bil-ytor” kan ge plats för ett attraktivt stadsliv. Det vinner vi alla på genom bättre ekonomi, hälsa, trygghet, miljö och klimat, skriver Naturskyddsföreningen. Arkivbild.

De flesta bilresor i staden är korta och kan bytas mot cykel om det byggs attraktiva cykelvägar. Dagens stora ”bil-ytor” kan ge plats för ett attraktivt stadsliv. Det vinner vi alla på genom bättre ekonomi, hälsa, trygghet, miljö och klimat, skriver Naturskyddsföreningen. Arkivbild.

Foto: Joakim Blomqvist

Insändare2023-10-12 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"De vill att bilen ska ta en större plats i Norrköping" NT 7/10

Samtidigt säger Borgerlig samverkan att människor själva ska kunna välja hur de tar sig fram och att de vill ha mer likvärdiga förutsättningar för olika transportslag. Det är ju precis vad nuvarande trafikstrategin innebär.

Norrköping ligger långt efter i omställning till hållbarhet och har högre andel biltrafik och dåliga förutsättningar för cykeltrafik. Vi har 60 procent biltrafik och 15 procent cykeltrafik. Andra har nått 40 procent bil och 40 procent cykel, fler städer som växer och är framgångsrika, som till exempel Uppsala, Malmö, Örebro, Helsingborg, Linköping, Umeå och Jönköping. Dessa ligger långt framme i cykelfrämjandets mätningar av cyklisters nöjdhet. Långt före Norrköping. I Stockholms innerstad förbjuder man nu diesel- och bensinbilar. För miljöns, luftkvaliténs och människors bästa.

Vår gällande trafikstrategi visar hur vi kan minska bilberoendet genom att förbättra möjligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik. När fler kan välja bort bilen i staden blir det också mer plats för de som behöver bilen. De flesta bilresor i staden är korta och kan bytas mot cykel om det byggs attraktiva cykelvägar. Dagens stora ”bil-ytor” kan ge plats för ett attraktivt stadsliv. Det vinner vi alla på genom bättre ekonomi, hälsa, trygghet, miljö och klimat.

Även stadens uppbyggnad behöver förändras så att behovet av transporter minskar. Med allsidiga funktioner i stadsdelarna som blandning av bostäder, service, arbetsplatser och fritidsmöjligheter behöver vi inte resa så mycket. Vi klarar det mesta med gång och cykel inom ”vår egen stadsdel”. Annat kan nås i city med cykel eller kollektivtrafik.

Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) vill att flödet på biltrafiken ska förbättras. Det uppnås bara genom att behovet av resor minskas och att fler kan välja att minska sin bilanvändning. Det är vetenskapligt bevisat att utbyggnad av bilvägar leder till ökad biltrafik. Det går inte att bygga bort bilköer med mera bilyta.

De styrande vill uppmuntra till att inte använda bilen men stärka framkomligheten och utrymmet för bilar i city. Samtidigt tycker de att det är farligt att gå och cykla. Ett obegripligt resonemang för en hållbar samhällsplanering att då låta bilarna ta ännu mera plats.   

Om de styrande läser trafikstrategin ordentligt så finns svaret på deras önskan. Uppmuntra till cykling i stället för bil på korta sträckor. Det ger önskad framkomlighet och parkering för den biltrafik som behövs.