Bebygg Spiralenparkeringen med hus i klassisk stil

Just nu byggs det väldigt mycket i stan.

Insändare 11 juli 2022 10:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla möjliga typer av hus byggs. Både höga och låga, fina och fula, även om det sistnämnda så klart är subjektivt! Många rivningstomter har ersatts med nya hus, mycket bra tycker jag. En stad ska vara levande och fyllas av människor, inte av tomrum.

 

En plats i Norrköping som fortfarande är märkt av rivningarna under 60- och 70-talen är Spiralenparkeringen. En ödslig yta, som visserligen fyller sin funktion som parkeringsplats, men som är ovärdig sitt centrala läge och sin potential. 

 

Denna tomt borde kunna utnyttjas till så mycket mer än en ful parkeringsplats. Tänk bara om tomten kunde bebyggas med nya hus i klassisk stil! Vilket tillskott det skulle kunna bli till citykärnan och hela Öster, som sedan många år präglas av stora byggnadskomplex där fokus snarare legat på funktion än på form och som inte bidrar till mycket glädje i sin gestaltning. Jag menar med detta inte att överdådiga hus ska uppföras till absurda kostnader, utan snarare att inspiration kan tas från 1920-talets arkitektur med enkla, men eleganta fasader. Se exempelvis gamla Adelfiakyrkan (idag Centrumkyrkan) vid Hötorget som ett fint exempel, eller husen vid Norra Promenaden upp mot Beckershov. Färg, proportioner, fönsteromfattningar och takfall kan göra mycket för hur husen uppfattas.

 

Genom att bebygga Spiralenparkeringen skulle dessutom Hötorget återfå sin unika känsla och prägel eftersom torget är trekantigt. Med den obebyggda Spiralenparkeringen uppfattas Hötorget snarare som en förlängning av den öppna stenytan, även om själva Hötorget är fint med sina träd och gräsytor. 

 

Till alla som undrar: Även jag ser behovet av centralt belägna parkeringsplatser och jag vurmar starkt för cityhandeln som bidrar till en levande stadskärna. Parkeringsplatserna som försvinner bör därför ersättas med parkeringsgarage under jord. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att cityhandeln är beroende av så mycket mer än parkeringsplatser och jag tror att en trevlig och småskalig innerstadsmiljö verkligen stimulerar innerstadshandeln. Låt oss påminna oss om att varuhusens storhetstid med stor sannolikhet är över och att cityhandelns behov och villkor kommer förändras. Se då till att värna innerstadsmiljön och investera exempelvis i att bebygga Spiralenparkeringen med vackra hus.

Låt inte behovet av parkeringsplatser omöjliggöra att också andra värden tillgodoses.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Stadsutveckling Norrköping

Har stått orört sedan 1970-talet – men här är de nya planerna för centrumet ✓Stadsradhus ✓200 Lägenheter ✓"Det ska bli riktigt spännande att se"

Har stått orört sedan 1970-talet – men här är de nya planerna för centrumet  ✓Stadsradhus  ✓200 Lägenheter  ✓"Det ska bli riktigt spännande att se"

Då jämnas populära raststället med marken: "Jag lider och skäms för hur det ser ut"

Då jämnas populära raststället med marken: "Jag lider och skäms för hur det ser ut"

Nu ska husbilarna kunna tömma tankarna i Norrköping

Nu ska husbilarna kunna tömma tankarna i Norrköping

Det händer – när huset ska få ett nytt syfte: "Rivning är det helt förbud för"

Det händer – när huset ska få ett nytt syfte: "Rivning är det helt förbud för"

Vi fick en husesyn – i huset som går en ny framtid tillmötes: "Här bodde hembiträdet"

Vi fick en husesyn – i huset som går en ny framtid tillmötes: "Här bodde hembiträdet"
Visa fler