Ris och ros om trafikmiljön i centrala Norrköping

Fint vid Gamlebro men Västgötegatan är fortfarande bedrövlig, tycker signaturen Trötta på att vänta. Men väntan lär bestå ännu en tid, enligt Norrköpings kommun.

Gamlebro har blivit fint men Västgätegatan är fortfarande bedrövlig, tycker signaturen Trötta på att vänta.

Gamlebro har blivit fint men Västgätegatan är fortfarande bedrövlig, tycker signaturen Trötta på att vänta.

Foto: Hanna Petersson

Insändare2024-06-27 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad fint det blivit på och vid Gamlebro. Snygg trafikmiljö för gående, cyklister och bilister. Härlig park vid Strömmen. Den senaste upprustningen i Industrilandskapet.

Sedan 2018 har dessutom ett antal åtgärder gjorts i området. Mjölnareparken med lekpark, grönytor och cykelparkering. Midtinaparken med sittplatser. Torget Trehörningen med sittplatser och cykelparkering. Gatan Mäster Påvels Gränd med cykelparkeringar som också fungerar som farthinder. Tunnbindaregatan (mellan Bredgatan och Trehörningen) med belysning och planteringar som fungerar som farthinder.

Tack kommunen för allt detta!

Men Västgötegatan? Ingenting! Jovisstja, cykelfartsområde blev det, med otydliga, trasiga och borttagna skyltar.

Tycker det är tråkigt att den annars så mysiga och mycket använda gatan inte fått någon omvårdnad på länge. Hur länge ska alla som nyttjar gatan, inklusive alla som 2018 flyttade in längs hela Västgötegatan, Tunnbindaregatan och Mäster Påvels Gränd behöva vänta? Svaret vi inte vill ha är till hela området är bebyggt.

Hur ser kommunens planer ut för Västgötegatan? Hur ska den utformas avseende trafik, planteringar, belysning och farthinder? Om det inte finns planer, hur ser planen ut för att ta fram en plan? 

Trötta på att vänta

Svar direkt

Vad kul att du uppskattar de senaste årens förändringar i området.

Jag förstår att ni undrar över Västgötegatan. Det finns planer, men vi kan tyvärr inte göra om den innan resterande tomter är färdiga. Västgötegatan är en viktig väg in i området eftersom det inte går att köra med full last över broarna.

Som det ser ut just nu kommer gatan att byggas om med start under 2026. Detaljprojekteringen kommer troligtvis igång under hösten 2025. Enligt de tidiga planerna, som alltså kan komma att ändras, blir det mer plats för cyklister på Västgötegatan. Samtidigt kan Bredgatan från Tunnbindaregatan, liksom Garvaregatan, bli dubbelriktad. De här delarna kommer vi att titta närmare på under detaljprojekteringen.

Tyvärr blir det alltså mer väntan, men vi jobbar för att få till så bra helhetslösningar som möjligt.

När det gäller skyltningen så ska vi se över det, så trafiksituationen är så bra som möjligt i väntan på det stora projektet. Tack för ditt engagemang.

Daniella Aman, mark- och exploateringsingenjör