Norrköpings miljövision klingar inte i Klinga

Med en oro i kroppen är blivande boende i Klinga Park på väg till kommunhuset Rosen.

Här i skogen, strax bortom Klinga golfbana, kommer Northvolt att erbjudas mark för att bygga en batterifabrik.

Här i skogen, strax bortom Klinga golfbana, kommer Northvolt att erbjudas mark för att bygga en batterifabrik.

Foto: Annika Flood

Insändare2021-09-23 11:28
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Skälet till mötet gäller information kring exploateringen av Klinga med dess planerade verksamhetsområde. Våra steg är tunga, trots det går vi dit med förhoppningar om att få svar på frågor rörande vår kommande boendesituation.

I salen möts vi av försök att hålla god stämning från projektledare, politiker, byggherre och mäklare. Möjligen uppskattade försök, men långt ifrån nödvändiga. Det tolkas nästintill hånfullt att inte känna in stundens allvar som detta möte innebär för de allra flesta i salen. Förhoppningarna om att få tydliga svar på våra frågor raseras. Stundtals känns det som att de kallande följer ett gemensamt mantra, ”Vi vet inte säkert. Vi kan inte lova. Vi kan inte veta.”Under mötet nämns att initiativet togs för att ”undvika ryktesspridning och oro”. Visserligen blev vi snabbt inkallade, faktisk bara två dagar efter publicering av NT:s artikel om vår eventuella nya granne, batterifabriken Northvolt AB. Var mötet bevis på omtanke eller är det i sanningens namn en dimridå som ska förhala reaktioner från berörda?

Oavsett om det blir batterifabrik eller annan verksamhet som blir våra grannar är budskapet tydligt: skogen ska rivas och landskapet kommer att förändras avsevärt. Det natursköna område vi blivit lovade i annonseringen av Klinga Park är bortblåst. Skogsbarriären som sägs lämnas mellan oss och ett industriområde, som dessutom endast baseras på spekulationer i sin omfattning, är en klen tröst.Enligt Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun KS 2017/0149 lyder visionerna följande: ”Vi ska skydda vår natur, bevara och öka den biologiska mångfalden i Norrköping. Våra naturområden ska skötas och utvecklas på ett hållbart sätt. Vid exploatering av grönområden ska naturvärdena bevaras i så stor utsträckning som möjligt och i de fall det inte är möjligt ska dessa kompenseras.”

Tappade Norrköpings kommun bort visionen längs vägen? Det verkar onekligen så då åkermark i etapp 4 ryker samtidigt som planen är att ett helt skogsområde försvinner i etapp 5. Miljardbelopp och industri ersätter miljövisionen. Någon kompensation för dessa grönområden finns inte med på kartan, bokstavligen.

I samma dokument står ”Norrköpingsborna ska stimuleras till ett ökat klimatengagemang, det ska vara lätt att göra rätt.” Är ni beredda att följa era egna slagord?

Vi gick från mötet, varken klokare eller lugnare.