Norrköpings flygplats har mycket att ge tillbaka

När man inte har något att komma med i debatten börjar man klassiskt att misstolka texten och raljera över kunskapen hos den som har andra åsikter.

Framtiden för flyget är på gång. Vi har redan idag i Sverige drönare för godsleveranser och övervakning på plats, skriver Anders Andersson.

Framtiden för flyget är på gång. Vi har redan idag i Sverige drönare för godsleveranser och övervakning på plats, skriver Anders Andersson.

Foto: TT

Insändare2023-07-03 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"EU satsar på tåg som framtidens transportmedel" NT 26/6

Självklart åker jag tåg, bland annat X2000 till Stockholm. Vi skall bygga ut järnvägsnätet så att godstrafik får egna spår så mycket som möjligt. Då kan persontrafiken flöda fram bättre. Att Norrköpings kommun vill satsa upp till 3 000 miljoner på Ostlänken och det är totalt tyst bland skattebetalarna är verkligen svårt att förstå.

Framtiden för flyget är på gång. Vi har redan i dag i Sverige drönare för godsleveranser och övervakning på plats. 

Det som just nu händer är att Luftfartsverket tar fram en utredning om kontrollerat undre luftrum som regeringen skall godkänna. Då kan till exempel drönartrafik med gods och persontrafik börja gå ut till öarna i skärgården.

Det bästa råd jag kan ge Anders Wennerblad är att börja titta på framtiden och gå till de stora flygplanstillverkarna och läsa om deras framtidsplaner.

AIRBUS har en framtid som heter ”AIRBUS family ZEROe” där man under åren utvecklar nya flygplanstyper och år 2035 har nya flygplan i alla klasser som drivs av bränsleceller, batterier etcetera och med nollutsläpp.

Att behålla Norrköpings flygplats och redan i dag så fröet till framtiden med öppna ögon kommer om några år ge mycket tillbaka.

Varje badresa som görs från flygplatsen ger många sköna miljoner till kommunen.

Det har Halmstads kommun redan insett och har tecknat ett (LOI- Letter Of Intent) med Heart Aerospace för framtida samarbete och håller redan nu på att bygga ut flygplatsen.

Ser i debatten att fler och fler inser att en stad med Norrköpings storlek måste ha en, det som i dag kallas flygplats, i framtiden kommer att heta någonting helt annat. Det traditionella flyget med stora flygplan är då kompletterat med många andra funktioner.