Norrköpings centrala delar kan drabbas av översvämning

I början av augusti sände jag ett brev till kommunen i vilket jag påpekade risken för översvämning i centrala delar av Norrköpings kommun.

Det tar ungefär tio dagar för en vattenståndshöjning på grund av glaciärsmältning i Antarktis, Sydpolen, att nå kustområden i Sverige och andra länder i Europa, lie kortare tid i kustområden i västra USA och Kanada, skriver Per Almgren. Arkivbild.

Det tar ungefär tio dagar för en vattenståndshöjning på grund av glaciärsmältning i Antarktis, Sydpolen, att nå kustområden i Sverige och andra länder i Europa, lie kortare tid i kustområden i västra USA och Kanada, skriver Per Almgren. Arkivbild.

Foto: Foto: AP/TT

Insändare2023-09-06 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag skrev också vad som skulle kunna göras för att undvika detta, som förskjutning av vattennivåer på olika ställen under sommarhalvåret. Det tyska storföretaget Siemens är involverad i ett omfattande projekt för att ta tillvara jordvärme och med hjälp av denna producera elenergi.

Inom Norrköpings kommun finns även möjligheter till elproduktion under sommarhalvåret genom att utnyttja regelbundna dygnsvariationer av vattennivåer på lämpliga ställen. Det fordrar en kartläggning av sådana nivåskillnaders lägen och jag har begärt att kommunen skall anskaffa en detaljerad karta över nivåer och vattenförekomster i en stor del av kommunen.

Kontakt bör även tas med Söderköpings kommun vilken i dag redan tar hand om avrinning från Norrköpings kommun. Praktiskt handlar det om att bygga tillräckligt stora och breda fördämningar på strategiska punkter. Detta kräver överenskommelser med kommuner både norr om Norrköping och troligen även söder om Söderköping.

Något tillfredsställande svar från Norrköpings kommun på dessa påpekanden har hittills inte kommit mig tillhanda, inte heller någon information av väsentlig tyngd i ärendet.

Motsvarande problem kommer att drabba nästan alla kommuner i Sveriges kustområden så någon större hjälpinsatser från dessa områden kan inte heller förväntas om förberedelser inte görs i ett större antal kommuner.

Förhoppningar om utbyggnad och tillförlitlighet hos kärnkraft, även de mini-modeller som nu har börjat utformas ska inte ställas alltför högt. Jag varseblev en hel del problem och negativa erfarenheter när projektet med namnet Biotestanläggningen skulle genomföras av SMHI där jag då var anställd. 

En allvarlig sak var att det i de tjocka betongväggar som omgav reaktorn fanns sprickor och håligheter, det vill säga slarv vid byggandet som skulle kunna få allvarliga konsekvenser vid en olycka av större format.

Det tar ungefär tio dagar för en vattenståndshöjning på grund av glaciärsmältning i Antarktis, Sydpolen, att nå kustområden i Sverige och andra länder i Europa, lie kortare tid i kustområden i västra USA och Kanada.

Jag vet hur ytterligare glaciäravsmältning i Sydpolen kan bromsas, men det fordrar en del ekonomiska resurser och tid för tillverkning av och montering av solceller och täckmaterial för de områden som inte skuggas av solcellerna. Kontakter med Danmark/Grönland bör även tas omgående och naturligtvis även med Island och andra länder i Europa, de blir ju också drabbade.