Norrköping saknar handlingsplan för förebygga självmord

Coronapandemin fortgår med oförminskad kraft och nya rapporter om ökade klyftor i samhället avlöser varandra. Vi ser att antalet självmordslarm har ökat under 2020 och ideella organisationer runt om i landet vittnar om att fler än någonsin kontaktar deras hjälplinjer.

För att vi ska lyckas att minska självmorden i Sverige krävs stora insatser. Ingen kan göra allt men alla kan göra sitt, skriver Ida Lindberg, volontär hos Suicide Zero.

För att vi ska lyckas att minska självmorden i Sverige krävs stora insatser. Ingen kan göra allt men alla kan göra sitt, skriver Ida Lindberg, volontär hos Suicide Zero.

Foto: Matthias Schrader

Insändare2021-04-07 20:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots detta saknas en handlingsplan för hur självmorden kan förebyggas i Norrköpings kommun. 

Socialstyrelsen har nyligen lagt samman information från dödsorsaksregistret med register från socialtjänsten. Undersökningen visar att 30 procent av alla män och 42 procent av alla kvinnor som dör i självmord har haft, många gånger långvarig, kontakt med socialtjänsten. En av slutsatserna är att människor som har kontakt med socialtjänsten har en kraftigt ökad risk för självmord jämfört med befolkningen i sin helhet och att kommunen behöver satsa på att rädda liv genom ett effektivt självmordsförebyggande och livsbefrämjande arbete. 

Kommunerna har dessutom unika möjligheter att arbeta med förebyggande insatser för alla medborgare. Att förebygga självmord handlar till exempel om att arbeta med psykisk hälsa i skolan, insatser för att bryta social isolering bland äldre eller att säkra farliga platser och miljöer där vi vet att människor dör i självmord. 

Forskningen visar att effektiv självmordsprevention bygger på en kombination av många olika insatser. I ett kommunperspektiv handlar det om att hela kommunen behöver involveras.

Jag uppmanar Norrköpings kommun att tillsammans med Suicide Zero  skyndsamt påbörja följande arbete: 

1. Politiskt ansvariga fattar beslut om att kommunen tar fram en kommunövergripande handlingsplan för det förebyggande arbetet. 
2. Den politiska ledningen behöver se till att resurser kopplas till de insatser som ska genomföras. Aktiviteterna ska vara en del av kommunens löpande arbete. Inga fler projekt tack. 
3. Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens samtliga förvaltningar samordnar sina självmordspreventiva insatser. 
4. Riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och agerande i situationen efter självmord tas fram till kommunens samtliga verksamheter. 

Självmorden utgör ett folkhälsoproblem som skapar livslånga lidanden. För att vi ska lyckas att minska självmorden i Sverige krävs stora insatser. Ingen kan göra allt men alla kan göra sitt. Därför uppmanar jag Norrköpings kommun snarast ta fram en handlingsplan, ett viktigt steg i arbetet för ett samhälle utan självmord.