Norrköping planerar inte för kollektivtrafiken

Jag håller med Lotta Lanne och Ingemar Hillerström om deras uppfattning att staden måste planeras så att man inte behöver köra så mycket bil.

Insändare 1 mars 2021 15:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Ju fler vägar desto mer trafik" NT 5/2

Men hur gör Norrköpings kommun? Jo, man gynnar byggen av externa köpcentra på billig mark, beviljar bygglov för lager, industribyggnader och villabyar på alla möjliga och omöjliga platser i periferin, utan att först ha löst frågan med en väl fungerande kollektivtrafik. Att detta genererar mer biltrafik förstår säkert de flesta, men vem bryr sig och tar ansvar? Vi befinner oss i en global miljökris och drivmedelsfrågan är långt ifrån löst, så vad väntar vi på?

De som tjänar på detta vansinne är möjligen bilbranschen, men knappast miljön.

Ämnen du kan följa