Norrköping går fel väg för att lösa krisen

Världen är på väg åt fel håll - "bedrövligt” lyder FN:s sammanfattning. Vad gör Norrköpings politiker?

Insändare 1 november 2022 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jo, våra politiker ger bidrag för eluppvärmning, bensin och diesel. Bygger på jordbruksmark och sponsrar flyg för bad och nöje samt avser stoppa utbyggnad av cykelbanor och främja bilåkande med flera P-platser och nya trafikleder. 

 

Det är 2022 och vi gör en U-sväng, säger Sophia Jarl (M), vår nya politiska ledare i en artikel i NT den 29/10. 

Med denna U-sväng kommer vi inte nå rätt väg för att lösa krisen. Omdömena om mänsklighetens förmåga att hantera klimatkrisen är svidande veckan före klimattoppmötet i Egypten. 

Blåslampan riktas särskilt mot världens rikaste länder. Det är en oerhört dyster bild som målas upp och som följts av allvarstyngda ord, riktade mot världens ledare. ”Inte i närheten av tillräckligt” var slutsatsen i FN-rapporten som handlade om ländernas klimatplaner och hur världen ligger till för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det gradtal som enligt forskarna krävs för att undvika de värsta konsekvenserna för jordens ekosystem och våra livsvillkor. 

 

Vi ser ut att landa på 2,5 graders uppvärmning jämfört med förindustriell nivå. Växthusgasutsläppen kommer att öka med runt 10 procent till 2030 – i stället för att minska med 50 procent, vilket är ett måste för att klara målet. ”Vi är på väg åt fel håll” sade Petteri Talas, chef för FN:s meteorologiska organisation (WMO). 

Halterna av växthusgaser i atmosfären når nya toppnivåer. Ökningen av metan på ett år var den största som någonsin uppmätts, och koldioxid- och lustgashalterna nådde nya höjder. Vi kan inte bara skylla på annat och andra – gör en U-sväng till och nå målen, Sophia Jarl!  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa