Norrköping - årets Stadskärna inom fem år?

Läste artikeln i NT om kommunens ambitioner att bli utnämnd till Årets Stadskärna inom fem år. Om man ser nuläget måste man fundera på om det är trovärdigt.

Det är känt att snabb sanering minskar intresset för att klottra nya tags, skriver signaturen B Svensson..

Det är känt att snabb sanering minskar intresset för att klottra nya tags, skriver signaturen B Svensson..

Foto: Helena Landstedt

Insändare2021-04-16 08:55
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Planen - så ska de göra Norrköping till årets stadskärna" NT 10/4

I artikeln nämns ett antal förslag till åtgärder. Att ”piffa upp mellanrummen” borde inte vara svårt efter den förtätning som skett och pågår av stadskärnan. Att pynta med nya lampskärmar, måla med glada färger och försöka hitta platser för planteringar blir ju trevligt. 

Det nämns också om klotter, ett stort och kostsamt problem som ständigt förpestar vår miljö. Det är inte så enkelt som att foliera elskåp. Ett drabbat område är Spången, bron i Strömparken. Broräcken och omgivande område har en längre tid varit fullklottrade. 

För mer än tre veckor sedan (17/3) gjorde jag en felanmälan till kommunen. Fick svar dagen efter att entreprenör ”utför klottersanering kontinuerligt och dem tar alltid ett större område i ett svep”. Man konstaterar också att ”så fort klottersanering har utförts så kommer det nytt klotter nästan omedelbart”. 

Så är det ju men ingen ursäkt för att inte agera snabbt. Tänk om man skulle resonera så här, det är ingen ide att tvätta sina strumpor för de blir ju ändå smutsiga igen. Ingen vill väl gå omkring i en smutsig miljö. Spången är idag i högsta grad en smutsig miljö vilket tyvärr även svärtar ner omgivningen. 

Kommunen har tidigare haft som policy att sanera klotter inom 24 timmar. Det var då det, idag syns ingen prio alls för problemet. Det är ju känt att snabb sanering minskar intresset för att klottra nya tags. Fastighetsägare i omgivningen kämpar och gör ett bra jobb med snabb sanering. Att kommunen samarbetar i olika former för att göra förbättringar är ju bra, men det måste bli verkstad av det också! Att lyckas bättre med hanteringen av klotter kan ju förslagsvis vara ett steg till att nå ”Årets Stadskärna”.