Nordic School ger vinsterna i välfärden ett ansikte

Nu har vinster i välfärden ännu en gång visat sitt rätta ansikte.

Det kanske är så att vi istället ska säkerställa en bra och effektiv skola helt i statlig regi? skriver signaturen Orolig skattebetalare apropå NT:s garnskning av vinsterna vid Nordic International School (bilden).

Det kanske är så att vi istället ska säkerställa en bra och effektiv skola helt i statlig regi? skriver signaturen Orolig skattebetalare apropå NT:s garnskning av vinsterna vid Nordic International School (bilden).

Foto: Thomas Möller

Insändare2023-06-06 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Skolpengen gick till ägaren, våffelstuga - och Pakistan" NT 1/6

Helt ogenerat väljer man att inte följa de lagar som finns utan istället använda skattepengarna till intern fördelning. När sedan kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) uttalar sig och säger att hon inte bryr sig om vad företagen gör med sina vinster blir jag verkligen orolig.

Våra politiker borde istället vara väldigt intresserade av hur de privata aktörerna lyckas skapa vinst. Om det finns förbättring att göra i skolan så borde det sättet att arbeta kanske kunna föras över till den kommunala sidan? 

Enligt uppgift så vill våra politiker att skattepengarna utnyttjas på bästa sätt. Finns det då bättre sätt att administrera och leda den kommunala skolan så borde politikerna vara väldigt intresserade. Men nu visar det sig, ännu en gång, att de privata aktörerna inte sköter sig och följer inte de lagar och förordningar vi har. Det hade lätt uppdagats om politikerna hade intresserats sig för hur vinsterna kommer till.

Sedan flera år tillbaka så har det på nationell nivå pratats om att begränsa möjligheterna till vinster i välfärden och på så sätt säkerställa att vi får rätt saker för våra skattepengar. Men inget har hänt och det kommer troligtvis inte att hända något nu heller.

Det är dags att verkligen fundera på om det ska vara så lätt att bli en privat aktör i välfärden och på så sätt förskingra våra skattepengar. Det är miljardbelopp som försvinner ur skattkistan, årligen, utan kontroll. 

Det kanske är så att vi istället ska säkerställa en bra och effektiv skola helt i statlig regi? Kommunerna har bevisligen inte lyckats med sitt uppdrag.