Nollvisionen ska gälla för missförhållanden

Boel Holgersson (C), ordförande socialnämnden Söderköpings kommun.
Boel Holgersson (C), ordförande socialnämnden Söderköpings kommun.

Vi i Socialnämndens presidium i Söderköping har ett gemensamt mål att erbjuda Söderköpingsborna en god service och omvårdnad när de behöver det och att eventuella missförhållanden snabbt ska upptäckas och rättas till.

Insändare 25 februari 2021 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Missförhållanden där men inte här..." NT 22/2

 Ibland har vi olika vägar för att nå det målet men vi är överens om att Lex Sarah är ett viktigt medel för att nå dit.

Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att förebygga brister och förhindra upprepning av missförhållanden. Det innebär att alla som arbetar med att ge service och omvårdnad inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har både rätt och skyldighet att anmäla missförhållanden och påtaglig risk för missförhållanden i verksamheten. All personal ska regelbundet informeras om Lex Sarah och uppmanas att använda den när de ser behov av det.

I den mån vi ska ha en nollvision så ska den gälla missförhållanden, inte kvalitetsarbete för att förebygga missförhållanden.

Ämnen du kan följa