Svara på vilken elproduktion som ska öka

Räcker det med vindkraft?

Insändare 7 oktober 2022 06:33
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det anser inte Svenska kraftnät som säger så här i sin systemutvecklingsplan: 

"Utifrån ett helhetsperspektiv för kraftsystemet, där exempelvis även behoven för att upprätthålla systemstabiliteten beaktas, blir flexibel elanvändning, lagring och lagring i kombination med oplanerbar elproduktion inte tillräckligt för att klara omställningen av kraftsystemet. Ett tillskott av planerbar elproduktion kommer också att behövas. Utbyggnad av den planerbara elproduktionen är också en förutsättning för att elektrifieringsplanerna inom olika industrisektorer ska kunna bli verklighet." 

Planerbar elproduktion kan ske med vattenkraft, fossilkraft (fossilgas/kol/olja) eller kärnkraft. De som deltar i energidebatten och inte kan peka på vilka av dessa typer av elproduktion som ska öka kan inte tas på allvar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa