Nej-sägare i Kneippen fördyrar

Hur egoistiska kan villaägare i närheten av bergknallen i Kneippen vara?

Och vad lek av ungdomar beträffar så är det säkert minnen från flydda dagar hur barnen lekte utomhus, skriver signaturen N-G.

Och vad lek av ungdomar beträffar så är det säkert minnen från flydda dagar hur barnen lekte utomhus, skriver signaturen N-G.

Foto: Privat

Insändare2021-03-11 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Politiker och tjänstemän sätter sig över domsluten" NT 10/3

Bergknallen som i sig själv inte är någon vacker syn, Norrköpings stad och Hyresbostäder vill omvandla platsen till trivsamt boende för framtida hyresgäster. 

Argumentet från de bakåtsträvande villaägarna är att området nyttjas för lek och rekreation. Men handen på hjärtat har ni någonsin sett folk ströva på bergknallen? Och vad lek av ungdomar beträffar så är det säkert minnen från flydda dagar hur barnen lekte utomhus på den tiden. 

Under många år har jag dagligen gått förbi på Linköpingsvägen och förundrat mig varför det inte blir ordning på området. Men när man läser argumenten emot byggnation kan man dra den slutsatsen att vissa villaägare vill ha sina hus skyddade av allt sly för att slippa insyn. Med andra ord bygg gärna var som helst fast inte här.