Beslutet är taget vid skrivbordet

Det är helt obegripligt av Östgötatrafiken att lägga ner kollektivtrafiken efter Skärblackavägen (mellan Löt och Kullerstads kyrka över Wij), dagens busslinjer 480 och 482.

Insändare 13 maj 2022 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett beslut som uppenbarligen är en skrivbordsprodukt och därmed utan verklighetsförankring. Vi är många efter nämnda väg som är beroende av dessa busslinjer för att ta oss till arbete och skola men även kunna handla mat och besöka apotek, vårdcentral, bibliotek etcetera.

Ifall drabbade medborgare i Skärblackabygden hade fått tillfälle att yttra sig innan beslut fattats, hade skrivbordsförslaget aldrig antagits. 

Nu valde Östgötatrafiken att inte tillfråga de drabbade eller ens informera om de kommande drastiska förändringarna (varför?). Jag vill att Östgötatrafiken ska erkänna att de fattat ett beslut som inte går att motivera gentemot regionens uppdrag att underlätta och hjälpa medborgarna till ett så bra och anständigt liv som möjligt. 

Och givetvis genast se till att det går en busslinje via Skärblackavägen till Vånga.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Kollektivtrafikförändringar

Insändare: Svärtingebo frågar på nytt: "Vilken statistik bygger Östgötatrafikens beslut om neddragningar på?"

Svärtingebo frågar på nytt: "Vilken statistik bygger Östgötatrafikens beslut om neddragningar på?"

Insändare: Regionen verkar tycka det är viktigare att festa på lördagen än att ta sig till skolan på måndagen

Regionen verkar tycka det är viktigare att festa på lördagen än att ta sig till skolan på måndagen

Insändare: Vilken statistik ligger till grund för indragna linjer

Vilken statistik ligger till grund för indragna linjer

Insändare: Barn på landsbygden kan inte välja skola

Barn på landsbygden kan inte välja skola

Insändare: Även Herstadberg har blivit ett ytterområde

Även Herstadberg har blivit ett ytterområde
Visa fler
Läs mer!

Julie Tran (C): "Beslutet för linje 441 ligger fast"

Julie Tran (C): "Beslutet för linje 441 ligger fast"

Busslinjen ska läggas ned – nu reagerar ungdomarna: "Den här vägen är inte säker"

Busslinjen ska läggas ned – nu reagerar ungdomarna: "Den här vägen är inte säker"