Beslutet är taget vid skrivbordet

Det är helt obegripligt av Östgötatrafiken att lägga ner kollektivtrafiken efter Skärblackavägen (mellan Löt och Kullerstads kyrka över Wij), dagens busslinjer 480 och 482.

Beslutet att lägga ned busslinjen efter Skärblackavägen är en skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring menar signaturen Okna-bo. Skrivbordet på bilden tillhör inte Östgötatrafiken.

Beslutet att lägga ned busslinjen efter Skärblackavägen är en skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring menar signaturen Okna-bo. Skrivbordet på bilden tillhör inte Östgötatrafiken.

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Insändare2022-05-13 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett beslut som uppenbarligen är en skrivbordsprodukt och därmed utan verklighetsförankring. Vi är många efter nämnda väg som är beroende av dessa busslinjer för att ta oss till arbete och skola men även kunna handla mat och besöka apotek, vårdcentral, bibliotek etcetera.

Ifall drabbade medborgare i Skärblackabygden hade fått tillfälle att yttra sig innan beslut fattats, hade skrivbordsförslaget aldrig antagits. 

Nu valde Östgötatrafiken att inte tillfråga de drabbade eller ens informera om de kommande drastiska förändringarna (varför?). Jag vill att Östgötatrafiken ska erkänna att de fattat ett beslut som inte går att motivera gentemot regionens uppdrag att underlätta och hjälpa medborgarna till ett så bra och anständigt liv som möjligt. 

Och givetvis genast se till att det går en busslinje via Skärblackavägen till Vånga.